Κλειστό

SELF HELP E- BOOK

21 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1245 για αυτή τη δουλειά

topacademics

Hi, I can do write a self help e-book for your website based on your own research and footnotes. kindly discuss details regards Rashid.

$888 CAD σε 20 μέρες
(539 Αξιολογήσεις)
8.1
gregorybair

Greetings! Ranked the #1 business plan writer on www.Freelancer.com since 2010, I thank you for the opportunity to work on this important project. I have created more than 800 business plans, articles, blogs, websit Περισσότερα

$2999 CAD σε 20 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
8.3
TranslationLab

Hello. A seasoned and expert ghost writer, I have authored several articles and books. I do ghostwriting because as a freelancer I would rather write about anonymously developing various experiences and skills. I will Περισσότερα

$1500 CAD σε 20 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.8
revival786

Greetings! I hope you will be doing great. I am a professional in providing high quality book writing service. I will love to assist you in this project. Please contact so I may share samples. Regards, Revival G Περισσότερα

$750 CAD σε 20 μέρες
(241 Αξιολογήσεις)
7.2
JonnaNueros121

I am an experienced and professional e-book writer and I have written several books. I can assure you about excellent quality, well research, creative, informative and error free. My work will be 100% plagiarism free a Περισσότερα

$1500 CAD σε 20 μέρες
(223 Αξιολογήσεις)
7.1
ExpertWriter24

Dear Employer, I read through your project proposal, and being a prolific writer, I am confident that I can help you out by writing your self help e-book and shoot your project to new heights . Currently I have sixtee Περισσότερα

$1250 CAD σε 20 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.9
raikhan562

Are you looking for an eBook writer with creative ideas and Midas touch? SEARCH NO MORE!!! I'm an avid reader and writer with a firm dexterity on both U.K. and U.S. spelling and punctuation. I can write an e Περισσότερα

$750 CAD σε 20 μέρες
(213 Αξιολογήσεις)
7.0
norsedeuce

Hi! I've helped numerous would-be authors develop their manuscripts, and I would love to do the same for you. My bid is based on a rate of $.04 CAD/word ($40/1000 words) and an estimate of 37,500 words for that 150- Περισσότερα

$1500 CAD σε 45 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.4
nwachukwu83

Hello, I have written several e-books on this platform and I can even show you a short sample for your perusal. I can assure you of the following: Timely delivery Original Zero plagiarism Zero grammar error Inf Περισσότερα

$750 CAD σε 16 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.0
paulcookwords

Hi, I have taken a close look at the details of your project and I am very interested in working with you. I will ghostwrite your eBook 150 pages (approx 200-250 words per page) for 1125 USD with cover page design a Περισσότερα

$1483 CAD σε 20 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
6.2
mssb23

Hello, I am a dedicated content writer with an experience of more than 3 years. I have written in various genres and I can help you with your website content which will be well-researched and would reach out to the aud Περισσότερα

$1250 CAD σε 20 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
5.5
rvtechsolution

Hi I am Vijay here successfully completed more then 100 self-help ebooks and ready to write ebook for your website based my research and footnotes having Roughly about 150 pages. Kindly initiate the chat to disc Περισσότερα

$750 CAD σε 20 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
5.6
distilledinfo

Hello I am Sonu creative and informative ebook writer and ready to write a self help e-book for website based on your own research and footnotes. Roughly about 150 pages. And upon project completion, I am agre Περισσότερα

$1000 CAD σε 20 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.3
LynneAnderson

Dear employer, I have gone through your project details and I am quite comfortable with all of your requirements. Being a top-level author I assure you for the best of quality output within mean time. I'm a profession Περισσότερα

$750 CAD σε 20 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.8
marynovarivas

Hi. I am a responsible, honest and dedicated professional. Extensive experience in the creation, editing, and publication of ebooks of various topics. Among the most outstanding works I have created are books Περισσότερα

$750 CAD σε 20 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
4.8
Zaini786

Hello, I am much interested in working with you on this project. I have 7+ years experience in this field and hence will be able to deliver you a perfect job in a timely manner as I have gone through the task require Περισσότερα

$750 CAD σε 10 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
4.9
EbookWriter247

Hi client, I am interested in writing your Self Help E-Book of 150 pages in 20 days for a negotiable $1500. We can divide the milestones in chapters to be released after delivery of the plagiarism free content. Περισσότερα

$1500 CAD σε 20 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.4
Shakz96

Greetings, I look forward to offering a helping hand to your project. I have done seven e-books. Please feel free to reply. Thank you.

$1390 CAD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.3
alejandroarias95

I'm specialized in Editing, Formatting, Proofreading, and Publishing of Electronic Books, Transcriptions, Translations, Corrections, Content Writing, and Academic Work. I have high knowledge in the handling of Epub wit Περισσότερα

$750 CAD σε 20 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.5
jacobmayes

I am interested in doing this for you. I have prior work samples, I have run a spiritual circle and I run a meditation group. We can discuss terms if you would like to.

$1666 CAD σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
2.6