Ολοκληρωμένο

Quiz Writing

Need some 1000 trivia on Bollywood and 1000 trivia on Hollywood movies

Requirement (each for Hollywood and Bollywood):

1) 500 Questions with maximum 1 image (eg.- Guess the actor (with blurred face))

2) 500 generic Questions without any image (eg. who is the lead actor of titanic)

3) Answers to all questions. These answers should only contain alphabets and numerals. No special characters (eg. @!#-) should be part of any answer

Overall Timeframe - 1 month

Fortnight1- 1000 Hollywood Questions

Fortnight2- 1000 Bollywood Questions

Ικανότητες: Συγγραφή Περιεχομένου, Δημιουργική Συγγραφή, Ghostwriting, Έρευνα, Διαδικτυακή Αναζήτηση

Περισσότερα: creative writing quiz, writing quiz, display special characters php quiz, writing quiz mcq, answers case study questions leapfrog case, answers managerial accounting questions, questions answers excel answers pdf, medical writing quiz, technical writing quiz, yahoo answers seo post questions, writing quiz iphone, keyword research writers writing content, answers statistical math questions, writing content adult websites, writing content affiliate website, answers shl numerical questions, writing content projects, adult writing content provider, writing content adult sites, aspnet writing content word document

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 8 αξιολογήσεις ) MUMBAI, India

Ταυτότητα Εργασίας: #11195881

Ανατέθηκε στον:

natalia2010

Hello. I totally understand this task, and am the best freelancer to do this, why? 1- I am freelancer with 7 years of experience in writing and translating content 2- I hold master in computer science 3- You can vi Περισσότερα

₹14853 INR σε 20 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
5.5

5 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹18126 για αυτή τη δουλειά

DelowarHossen

Hello sir I read your project very carefully and understood what exactly need you for this project. I already planed myself what question should be best for this project. Please sir ask me for sample work and take a Περισσότερα

₹16666 INR σε 20 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.8
mehtayash90

Hello, I have read and understood the requirements for the quiz. Please contact me for further details. Thanking You. Regards, Yash.

₹23000 INR σε 30 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.5
Nupur100

Hello, I am into freelancing for past one year, where I am involved in editing and proofreading articles, blogs, reports e.tc. I am PhD by qualification. I am a critical hollywood and bollywood fan and I think I c Περισσότερα

₹23333 INR σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
thehornedqueen

Hello! Your project sounds fun! I'm willing to do it for the lowest bid :) I like to double-check everything and do my research thoroughly. I will probably add some bonus questions and divide the questions by categorie Περισσότερα

₹12777 INR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0