Ολοκληρωμένο

Quality research writer require (recurring job) -- 3

Bid the project & type this message "I'm ready for it"

You must be ready to make revision if required.

Will do plagiarism check before releasing the milestones.

If found to be plagiarized work, you will not be paid

*Once you are caught, i will file for dispute to arbitration and claw-back all the money.

Ικανότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting, Διόρθωση, Research Writing

Περισσότερα: quality work writer, action steps writer provide quality work, writer quality, freelance writing jobs from home, what is freelance writing, freelance writing salary, freelance writing jobs for beginners, freelance creative writing jobs, freelance writers wanted, paid online writing jobs, freelance writing sites, content writing, deliver quality work, film writer ican work, quality work delivered, accuracy quality work, feed quality work hostel, quality work deadlines, research paper quality checking honey india, creative writer look work

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 17 αξιολογήσεις ) singapore, Singapore

Ταυτότητα Εργασίας: #14213623

Ανατέθηκε στον:

Naeem2011

I am ready for it Proficient in APA, MLA, Harvard, Chicago style and many others- 7 years of working experience with APA and MLA style and 9 years of research and report writing experience, I have the predilection a Περισσότερα

$120 SGD σε 3 μέρες
(216 Αξιολογήσεις)
6.5

10 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $112 για αυτή τη δουλειά

Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

$177 SGD σε 3 μέρες
(1070 Αξιολογήσεις)
8.4
$155 SGD σε 3 μέρες
(170 Αξιολογήσεις)
6.6
kaindo2017

I'm a BSc degree holder in science, Bachelor degree in commerce and a master degree holder in strategic management. I have worked on more than 1000 papers in report writing, Assignment delivery, content writing, Busin Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.2
EmmaWat

I'm ready for it Hie, are you looking for an Research Writer? I am a professional Research writer with some serious writing skills. I will write a perfect research article for you. Expert in all sort of referencing Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
6.2
pritom86

"I'm ready for it" Hello dear client, I'm well aware of what you're looking for since I have an experience of almost 5 years to work for my various clients on various niche. Hence, I firmly believe I'm tailor-made f Περισσότερα

$111 SGD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.8
OzSaez

Hi, I'm interested on this project. I have experience with this kind of job. Let me know if i can help you and if you need any additional information. Best Regards!

$50 SGD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.7
allwriter4u

We are highly experienced Post Graduate Engineers, Doctors, IT, ITES, Software, Infrastructure Professionals, Web Designers and IT Architects. We can redo, improve, and publish any engineering, scientific MATLAB, SIMU Περισσότερα

$30 SGD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
4.9
$60 SGD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
1.9
$111 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0