Κλειστό

I need a content writer

The business is an executive protection company based in South Africa carrying out close protection missions throughout Africa. We have recently updated our website however there is more content which needs to be added. I am looking for someone who can take the complex descriptions and service offering and represent them in a clear understandable format. The target market is high net worth individuals, corporates and NGOs

Ικανότητες: Συγγραφή Περιεχομένου

Περισσότερα: content writing definition, content writing examples, freelance content writer jobs, freelance content writing jobs from home, content writing websites, how to start content writing, freelance content writers, freelance content writer salary, i need content writer in delhi, i need content writer, i need content writer in saharanpur, i need content writer for my company, i need a writer for documentation nsw, i have a story to tell but i need a writer to write it, recipe blog need content writer

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) South Africa

Ταυτότητα Εργασίας: #15214303

20 freelancers are bidding on average R1138 for this job

rajat07me

Hi there, I have been writing web contents professionally for over 8 years now. I can ensure you the extra web content that you need for your website. I am ready to do adequate research on the complex description th Περισσότερα

R1000 ZAR σε 3 μέρες
(548 Αξιολογήσεις)
8.1
saniafashion1

I approach each project with several goals in mind: to compose clear and readable content while injecting it with a voice and style that helps people connect their needs with what you are offering. Relevant Skills and Περισσότερα

R1088 ZAR σε 3 μέρες
(265 Αξιολογήσεις)
7.3
wordsindustry

A proposal has not yet been provided

R1030 ZAR σε 5 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.2
revival786

Hi, I am a professional writer. I am highly interested in your project. Please PM to discuss. Samples available upon request. Revival My Portfolio & Reviews: https://www.freelancer.com/u/revival786 Stay tuned, I'm s Περισσότερα

R1088 ZAR σε 3 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
6.2
R1000 ZAR σε 3 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
6.1
R1031 ZAR σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.2
sologalaxy

Hi I am an English speaking South African writer working on Freelancer and would be delighted to work on this project with you. Relevant Skills and Experience I can offer you - Meaningful web content - SEO optimised Περισσότερα

R1088 ZAR σε 14 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.9
PhDWriting

I offer well researched, creative and engaging writing that delivers your goals. Professional at all times, my service produces the highest quality outcomes for your project, on time, every time. Relevant Skills and E Περισσότερα

R1944 ZAR σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.7
GaronHelton

Hello, I have gone through your request, the portions of your website that need to be written are quite much. I can still deliver in record time. As a freelance writer, I have a massive amount of experience in the con Περισσότερα

R2000 ZAR σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.6
plane4you

I have seen the project description. I am ready to start, please reply to my message and discuss further. Kind regards. Relevant Skills and Experience content writing Proposed Milestones R722 ZAR - milestones

R722 ZAR σε 2 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
5.8
KreativeTeam

hi there, I'd like to be considered for your project Relevant Skills and Experience I have the required skills and experience in this domain, having 4 years of experience in academic writing, content writing, proofrea Περισσότερα

R1088 ZAR σε 3 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
5.5
mssb23

Hello, I'm a dedicated writer and would love to associate with you and help you deliver high quality content within the deadlines which would engage the audience immensely. Relevant Skills and Experience Content Writi Περισσότερα

R722 ZAR σε 5 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
5.0
vw8264426vw

Hi, I am an experienced article and business writer. I have delivered business profile (About Us, Our team) pages for a number of sites like [login to view URL], [login to view URL] etc. Relevant Skills and E Περισσότερα

R1944 ZAR σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.9
amybrownthatsit

Hey, I have gone through your project details on this web content but it's not clear enough. Can you please elaborate the topic a little more? Please feel free to contact me if you would like to see samples or if you h Περισσότερα

R1088 ZAR σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.2
RadhikaGupta1

Hi! I have read your project description completely and understand your requirements. Besides being an active content writer, I have recently started working on the freelancer platform and have already written over 200 Περισσότερα

R210 ZAR σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.2
censahil

Hello Dear, I am well versed in the Web Content and Academic Writing. the NGO (Door Step School)—something that is critical to a lasting impact. Relevant Skills and Experience High-net-worth individuals have a special Περισσότερα

R1444 ZAR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
R1088 ZAR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
richardoyelabi

I can do this job perfectly.

R240 ZAR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
beatrizteletraba

Senior Architect, Bachelor of fine arts, two postgraduate courses which give me experience in academic writing and thesis.APA. Harvard Style Habilidades y experiencia relevante Expert: presentations in ppt, word, spre Περισσότερα

R1888 ZAR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Ashish19041999

Hi i will finish your work on time can provide many services in regard of this at free of cost

R1055 ZAR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0