Σε Εξέλιξη

Hire a Content Writer

I am seeking a copy writer as well as content writer for an existing web site. Need to copy write content and create new web content (with SEO awareness) for some new pages.

Applicant should have some experience in the IT software industry or at least have experience writing for software vendors before.

Δεξιότητες: Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting, SEO Writing

Δείτε περισσότερα: write content writer, content writing industry, writer pay seeking, careers technical writing industry, seeking writing work

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Singapore

ID Εργασίας: #14924755

Ανατέθηκε στον/στην:

pammishende

If you have challenge then we have good reason to TALK...Kindly initiate chat to discuss more.I assure you to complete the task within given time frame.

$33 SGD / ώρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.2

38 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $42/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

$33 SGD / ώρα
(954 Αξιολογήσεις)
8.3
Sadya

Hi, I am a professional copywriter, having several years of experience in writing web copy, articles & blog. You can expect 100% original and top notch quality text within the deadline. Thanks

$47 SGD / ώρα
(317 Αξιολογήσεις)
7.3
$50 SGD / ώρα
(236 Αξιολογήσεις)
7.2
Hoffman24

Hi, Content for online use must be engaging so you can keep the reader’s attention. Extensively experienced in Internet marketing, I am an effective writer who can produce content that makes your website stand out fro Περισσότερα

$30 SGD / ώρα
(164 Αξιολογήσεις)
6.9
CreativeWords89

I will provide well researched, creative, original content that is grammatically accurate and engages your audience to enhance your brand. You will receive a professional service that meets deadlines.

$33 SGD / ώρα
(136 Αξιολογήσεις)
6.7
basithashmi

I have served many clients such as http://www.getapp.com/, http://www.oscillosoft.com.au/ and http://www.softwaredevelopment-solutions.com/ I have written their website content and articles Please advise if you w Περισσότερα

$50 SGD / ώρα
(190 Αξιολογήσεις)
6.6
DdHardy

I offer original, effective and consistent writing that is grammatically accurate and engaging for the reader while enhancing your brand and values at all times using a natural, unforced style. I provide thoroughly re Περισσότερα

$44 SGD / ώρα
(103 Αξιολογήσεις)
6.6
PhDWriting

I offer well researched, creative and engaging writing that delivers your goals. Professional at all times, my service produces the highest quality outcomes for your project, on time, every time. From the US, I am a n Περισσότερα

$50 SGD / ώρα
(52 Αξιολογήσεις)
6.3
kemmydal

Greetings! I am Kemar Daley, a talented premium freelancer in the writing sector. After reading your job description, I realized that it is the perfect fit for my skill set, moreover I have been writing, editing and p Περισσότερα

$50 SGD / ώρα
(70 Αξιολογήσεις)
6.3
sheak

Hello! I am extremely interested in this project and willing to start right away. I would love to write high quality, interesting, informative and 100% unique content for you. I am experienced creative writer with hu Περισσότερα

$50 SGD / ώρα
(52 Αξιολογήσεις)
5.9
topacademics

A proposal has not yet been provided

$50 SGD / ώρα
(64 Αξιολογήσεις)
6.1
ColbySlater

I can write engaging content for online activities. You will get good quality, original, plagiarism free content- on time and at affordable rates. So, go ahead and hire me so you can have a website that stands out and Περισσότερα

$31 SGD / ώρα
(65 Αξιολογήσεις)
6.1
rjmccone

Hi there, my name is Ryan and I am a professional writer from New Zealand. I write quality, engaging content that draws in readers and delivers results for my clients. I have experience writing for technology and so Περισσότερα

$49 SGD / ώρα
(5 Αξιολογήσεις)
5.2
$33 SGD / ώρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.4
$33 SGD / ώρα
(39 Αξιολογήσεις)
5.1
Mathinson

Hello, Collaboration, attention to detail, consistency, patience, creativity, and accuracy. These are all traits I have to bring to the table as an editor. Editing is crucial and must be taken seriously, and very care Περισσότερα

$30 SGD / ώρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.8
JasonWelsh

Hello, I'm a 32 y.o professional internet marketer from Maryland, United States. I will help you establish a strong online presence and increase readership of your publication with my affordable yet high-quality ar Περισσότερα

$60 SGD / ώρα
(48 Αξιολογήσεις)
5.1
McCaslin

Hi, I specialize in providing relevant content for websites and I write content that is specifically targeted at the specific website’s audience. When I write content for the web I always ensure that it is optimized f Περισσότερα

$50 SGD / ώρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.7
pritom86

Hello There, I'm well aware of what you're looking for since I have an experience of almost 2 years of work for my various clients on various niche. Hence, I firmly believe I'm tailor-made for this job. As running Περισσότερα

$33 SGD / ώρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.9
Transolution247

Hey, I just came across your request for an SEO optimized article. The request is a broad one, but since you have given some keywords to focus, I can assure you of a properly written and crafted article that covers th Περισσότερα

$60 SGD / ώρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.5