Κλειστό

Help me write something -- 2

We are looking for someone with a PhD or Master's in behavioural learning to assist us with an after-school education program for primary level students in India. Role is to provide feedback on educational activities and content created by us, and develop behavioural metrics and measures to start building a profile of students over time (like Myers-Briggs).

Preference for PhD in education and/or Psychology based in Melbourne.

Ικανότητες: Συγγραφή Περιεχομένου

Περισσότερα: someone help write book, write software specifications software created java project report, help write program will read txt file, things to write about yourself, random things to write about, creative writing prompts high school, things to write about for fun, fiction writing prompts, creative writing prompts for adults, creative writing prompts tumblr, writing prompts for middle school, content writing, help write arabic illustrator cs2, help write services website, spore help write chinese word project, tips write basketball club profile, help write letter different company, need help write python script operate telit module, help write descripion website, help write jewelry description

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #17369497

19 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1994 για αυτή τη δουλειά

writerforum91

Hi there, I will assist you in Writing the Content for your Website. Relevant Skills and Experience I am an experienced writer with more than 400 Positive reviews. Proposed Milestones $2500 AUD - Website Content P Περισσότερα

$2500 AUD σε 30 μέρες
(388 Αξιολογήσεις)
8.2
rwilsher

I deliver the highest quality writing within deadline and on budget. I specialise in writing articles, blog posts, and generating content for websites. I have researched and written on most subjects. Relevant Skills a Περισσότερα

$1500 AUD σε 4 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.0
$1500 AUD σε 10 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.3
Devizz

"Hi there, First of all, you have drawn my attention to your interesting subject, which completely intersects with my knowledge of it. Relevant Skills and Experience Furthermore, create something new I will write a de Περισσότερα

$1500 AUD σε 30 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.8
$3000 AUD σε 20 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
5.4
Jesicasimson90

Hi there, I will help you with the after-school education program. Relevant Skills and Experience I have done PhD in Psychology from Cardiff Metropolitan University and have been working as an academic writer and res Περισσότερα

$2500 AUD σε 30 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.6
assignmentstore

Hi, This is Jennifer and I will assist you in writing the content for your Website. Relevant Skills and Experience Previously I have successfully delivered similar projects and i can also Provide you the Sample of my Περισσότερα

$2500 AUD σε 30 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.1
$2500 AUD σε 30 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.3
moizdzo3l

Hi, My proposal is for the job post of writing feedback on educational activities and content. Relevant Skills and Experience I am a professional academic writer who understands the need of your project and can deli Περισσότερα

$2500 AUD σε 30 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.3
BellaPhD

Hi, as a fast and experienced content writer in behavioural learning I assure you great response and measures that I will ensure are top-notch Relevant Skills and Experience Content Writing Proposed Milestones $2500 Περισσότερα

$2500 AUD σε 30 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.0
Amit222

Sir. I won't say I am the best but my broad range of vocabulary makes me unique. I believe in completing task within time or before if possible, I put my best effort to do whichever task I get. Relevant Skills and Exp Περισσότερα

$1500 AUD σε 15 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
4.9
Mathenam

Academic writing encompasses requires both broad skills and specific focus.I desire to acquaint your voice with the appropriate tone to fulfill academic requirements. Relevant Skills and Experience My writing finds a Περισσότερα

$1500 AUD σε 5 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.7
LOSPOS77

Hi, My proposal is in regards to providing feedback on educational activities. I'll be using my own experience of last 5 years and relevant skills to come up with the desired results for your task Relevant Skills an Περισσότερα

$1666 AUD σε 30 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.6
$1500 AUD σε 30 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.0
dalipkanwar7

Hello, My content is very well written and professional. I will provide 100% Original, unique and SEO friendly content which is free from Plagiarism and Copyscape too. Relevant Skills and Experience I have 7+ years ex Περισσότερα

$1500 AUD σε 30 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
4.4
alexmrm

I am a PhD qualified writer. I will help you in your content related and will develop behavioral metrics and measures to start building a profile of students over time (like Myers-Briggs). Relevant Skills and Experien Περισσότερα

$1500 AUD σε 6 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.8
kochulem

Hello i have vast knowledge on the topic which can help me get the work done perfectly and on time. i am looking forward to working with you. Evans Regards Relevant Skills and Experience i have 3 years experience Περισσότερα

$1500 AUD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
1.8
emmawhitefl1

Hello, I can help you in creating the appealing, informative and engaging content for the website, I'll make sure to deliver the quality and nurture content within the deadline. Relevant Skills and Experience I have d Περισσότερα

$2500 AUD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$2222 AUD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0