Σε Εξέλιξη

Guide book / technical Manual about my business

Ανατέθηκε στον:

mandagroves

Dear Employer, You have specified your need to writing technical article .I provide original, effective and consistent writing that is highly engaging and grammatically accurate. I work hard to enhance your brand and Περισσότερα

$30 AUD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.5

19 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $91 για αυτή τη δουλειά

elexon

Dear Employer, You have specified that you need of an guide book or manual.I offer original, effective and consistent writing that is grammatically accurate and engaging for the reader while enhancing your brand and v Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(243 Αξιολογήσεις)
7.2
cmayfield005C

Hi, I am a former staff writer for a daily newspaper and have been freelancing for 7 years as a writer and editor. My background in English literature has proven to be a huge asset for corporate clients, who appreciat Περισσότερα

$150 AUD σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.2
nysourceinc01

Dear employer, I’d like to be considered for your writing need. I’m a strategic writer with a strong background of developing online contents including blog posts, social media posts, articles, press releases and o Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
6.4
zohaab85

Hi, My proposal is related to writing a guidebook about business I am an experienced writer and working in this field for the past 7 years. I understand the requirements of your work and can easily assist you in wri Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.2
moizdzo3l

Hi, My proposal is related to writing content for a technical guide manual. I am clear about the requirements you mentioned and confident to present you the exceptional write up according to the requirements. I Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.2
waseemdhatoo

Hi there, I've recently graduated from University College London (UCL) in marketing. After which I did an internship for 6 months at local marketing firm. During my tenure there I acquired writing skills with a focus o Περισσότερα

$90 AUD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.7
wcjhon18

Hi, As a copywriter, I am not just prepared for research, SEO, and particular creation; truth be told, you could consider me a handyman in a manner of speaking; additionally, working with different capacities in the Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.3
HelenALira

Hi Helen here! As an article writer, I posses vast experience providing unique, plagiarism free material. I can offer experience and skills in many areas. I am knowledgeable in writing, marketing and web skills. I c Περισσότερα

$100 AUD σε 2 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.5
nysource02

Hi! Are you tired of poor quality articles/blogs/ SEOs from amateur writers? I got your article writing, Blog writing and SEO needs covered. With years of experience in this field of specialty, I guarantee you h Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.4
palinco2003

I am a professional and an enthusiastic writer with years of experience in writing articles in a broad variety of sectors and subjects. I am a native English speaker. English is my official and known language. Hire m Περισσότερα

$80 AUD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
vivekdeal

I am an excellent writer, in both technical and non-technical subjects. I am extremely interested in helping you with Data Entry, Training, Research, Technical writing, Ghost writing, eBooks, Article writing, Wiki, Περισσότερα

$133 AUD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.7
superiar

Hello, Ohk got it, I have gone through project description,I have few doubts to clear.i am professional graphic designer. Please PM me so we can discuss and move ahead. I have 10+ year experience.i can show you Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.9
$72 AUD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sure10

Hi, I'm new here; but a highly experienced content writer on other freelancing websites. I'll write unique, optimized and engaging content for guide book / technical manual about your business. I'll fulfill your Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
helloritvik

Hello, I have almost a deacde worth of experience as a professional writer. My English is impeccable and I maintain a high quality standard in my work. I can provide writing services for a host of domains such as te Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sara7786

I am a Business Analyst/Consultant in a leading software firm in India, dealing with international airline clients. Why am I a suitable candidate for your project: - 2+ years of experience creating user manuals/spec Περισσότερα

$111 AUD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EpageDigital

CONTENT WRITING EXPERTS HERE ! We are Delhi based company and dealing with digital Marketing. We do have 250+ satisfied client and increasing daily. We provide 1) High Quality, Compelling & Engaging Content 2) Περισσότερα

$150 AUD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.1
foodie458

Hello Sir, I currently work as the technical writer of a product based company. I am responsible for testing the worst possible case our SaaS tool may suffer and reporting to our Development team. I have worked on sev Περισσότερα

$111 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0