Κλειστό

General copywriter needed for web/app release

23 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $22/ώρα για αυτή τη δουλειά

KreativeTeam

Hello there, I came across your job posting for a Content Writer I am an expert content writer from the UK. I can deliver the results that you want with speed and efficiency since I have the skill set to do so. Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(493 Αξιολογήσεις)
7.7
Zackkhan19

I hold an MBA in Marketing and ranked as the TOP 1% Copywriting talent on freelancer.com. Naturally, writing fiction has a carry-over on copywriting. But it is not enough. An understanding of branding, marketing, sales Περισσότερα

$50 USD / ώρα
(130 Αξιολογήσεις)
7.3
walemult

Hi, As a professional copywriter with a great deal of experience, I can assure you of well-written content for your app, website etc. Since I'm not sure exactly what you need, it's hard for me to give you a quo Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(134 Αξιολογήσεις)
7.2
revival786

Hi there, I am a professional in providing high quality copywriting service. I am highly interested in this project and I will love to assist you. Regards, Revival Article Sample Work: [login to view URL] Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(202 Αξιολογήσεις)
6.9
HarleyJohnson

As a specialist in creative Press release, Sales Pitch, Newsletter, Brochure writing, the multitude of services I provide my clients, truly knows no bounds. In fact, you might say I am a jack of all trades, as I am exp Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(50 Αξιολογήσεις)
5.4
jkcproject

Hi there, From your project description, I see that you’re looking for someone to write content for websites. I am interested in writing for you; this sounds like an interesting project. I have 5 years of profession Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(32 Αξιολογήσεις)
5.4
mandagroves

Dear Employer, You have specified your need copy writing .I provide original, effective and consistent writing that is highly engaging and grammatically accurate. I work hard to enhance your brand and values using a n Περισσότερα

$25 USD / ώρα
(17 Αξιολογήσεις)
5.5
MarionHalligan

Hello! I am a professional copywriter with extensive experience in creating marketing content. I have reviewed your project details, and am excited to offer a bid. This project fits my skills perfectly! Making word Περισσότερα

$25 USD / ώρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.4
zohaab85

Hello, My proposal is in regards to creating a promotional material and writing a content for app and website. I understand the requirement of your task and believe that I am the type of person you’ve been looking f Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(31 Αξιολογήσεις)
5.3
kaithjames1219

Hello There, I work diligently to implement styles and techniques that will suit the needs of all of my clients. I'm a full-time ONE-MAN-TEAM Content Writer who provides an UNREASONABLE QUALITY for a REASONABLE PRICE. Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(44 Αξιολογήσεις)
5.2
LOSPOS77

Hi, My proposal is in regards to copywriting the promotional material and content for app and website. I understand the requirements of your task and feel positive that my relationship will provide the ideal step Περισσότερα

$25 USD / ώρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.6
moizdzo3l

Hi, My proposal is related to creating promotional material and content for app and website. I am clear about the requirements you mentioned and confident to present you the exceptional write up according to the req Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(25 Αξιολογήσεις)
4.6
MichaelThomson24

Dear Employer! I am proficient in English. I have experience in creative great content that engages the user. I have experience in internet marketing, so I can help you enchance your stategy to attract more visit Περισσότερα

$25 USD / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
4.1
Harrysgill

Hi there, I am professional WEBSITE CONTENT writer with past 7 years experience. I can provide you quality, well researched and CREATIVE & PROMOTIONAL CONTENT for YOUR WEBSITE. Every word will be relevant having key Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(21 Αξιολογήσεις)
4.1
TRANSLATEcorner

Hi, I am a professional copywriter and copy editor with a solid background in style, tone and discourse, I specialize in turning your ideas into high-quality content. If you are looking for a writer who can impress Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.5
wcjhon18

Greetings, I am an experienced business writer and strategist. I utilize powerful, specific research in order to gain an unimpeded view of the market, size-up the competition, and give an accurate evaluation of the u Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(13 Αξιολογήσεις)
3.9
LilyGartman

Hello sir, In the world of freelance writing, content writers are some of the most sought-after freelancers, as there is a constant demand for web content. Everything you see when you visit a website from Amazon to a Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.1
mediaexpert002

Hi there, I'm Sarah, I have read through your job description and I believe they are just perfect for my skills and experience. I am a skilled writer, ghostwriter, editor, and proofreader with about twelve years of ex Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sivakamboji36

My motto is earn money, i am sure i will not do mistake in this project, because if i did mistake i may not get your project again..And coming to my work i complete the work perfectly and on time too...Hope you believe Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DipshanGaire

Amazing thing to do

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0