Κλειστό

Copywriting

40 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £60 για αυτή τη δουλειά

happymarli

Hi, May I know the total word count of your document? I will check your document for grammar, word choice, spelling and syntax. I enjoy supporting people to be their best, especially when it comes to clear communica Περισσότερα

£40 GBP σε 3 μέρες
(2685 Αξιολογήσεις)
9.2
writingspirit

I have a lot of experience regarding content and article writing, whilst having a thorough understanding of SEO, which exponentially increased the reader base. I have tons of experience in rewriting, proofreading resea Περισσότερα

£60 GBP σε 3 μέρες
(757 Αξιολογήσεις)
7.6
emilywilliams1

Hi there? I can help you in editing 2-page document. I will work on the focus, organization, and development of the whole paper, of sections, or of paragraphs, I will reword awkwardly written sentences with making nece Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
7.4
raikhan562

Hey Rainee Allen here! For my multiple administrative jobs, I have been involved in detailed proofreading and have been praised for my meticulous attention to detail. I understand how English is supposed to look and s Περισσότερα

£38 GBP σε 3 μέρες
(235 Αξιολογήσεις)
7.0
voblat

This is Mark Bishop. I have applied for your project named Copywriting . In the project description, you have requested to correcting grammar and embellishing . I will help you make your writing the best it can Περισσότερα

£33 GBP σε 3 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
6.9
alanrichards2

Hi there, I am an experienced freelance writer with a broad range of writing styles especially content, articles, blog posts, SEO articles, etc. With relevant experience in Education and English, I can take on any wr Περισσότερα

£35 GBP σε 3 μέρες
(190 Αξιολογήσεις)
6.9
topacademics

Hi, I can do edit a 2-page document correcting grammar and embellishing the copy. please share details regards Rashid.

£38 GBP σε 2 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
6.8
MerryBrunner

I specialize in crafting engaging content for small to medium size businesses. Whether their purpose is to generate sales leads, provide detailed product information or even operate a full online store. I have the skil Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
6.4
cmayfield005C

Hi, I am a former staff writer for a daily newspaper and have been freelancing for 7 years as a writer and editor. My background in English literature has proven to be a huge asset for corporate clients, who appreciate Περισσότερα

£30 GBP σε 1 μέρα
(108 Αξιολογήσεις)
6.2
janelleanne

Dear Sir or Madam, I am an experienced copywriter who has a track record of creating engaging, well-structured content that produces the results you need no matter the market. From the simplicity of a call to action Περισσότερα

£23 GBP σε 3 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
6.4
StevenHobson

I don't know what to tell you, except that I'm highly qualified for this job. I have extensive experience editing for grammar and flow. Also know how to get the attention of an audience and keep it. I've done proofrea Περισσότερα

£150 GBP σε 2 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.5
Jesicasimson90

Hey, I can help in editing and proofreading a document of 2 pages as I have an experience of 6 years in writing and have done several similar tasks. I am an experienced freelancer with positive reviews from my clie Περισσότερα

£60 GBP σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.8
sandrassamaniego

I am an experienced writer and editor. I've been in this industry for 7 years now. I have a vast experience in editing novels, e-books, press releases, websites, scripts, and academic [login to view URL] can also check on my Περισσότερα

£30 GBP σε 1 μέρα
(82 Αξιολογήσεις)
5.7
Shawkat2012

Hi there, Why not hire me? I am a professional writer, editor, and proofreader with years of experience. I have a Bachelor of Honor's Degree and a Master's Degree in English Literature. I have completed many editing a Περισσότερα

£20 GBP σε 1 μέρα
(97 Αξιολογήσεις)
5.5
HarleyJohnson

As a specialist in Creative Article,Content,Blog writing, the multitude of services I provide my clients truly knows no bounds. In fact, you might say I am a jack of all trades, as I am experienced in almost every fi Περισσότερα

£50 GBP σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.7
PhDWriter12

Hello, I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. I am working as sole worker and over past 3+ years I have completed 400+ projects. I can achieve Περισσότερα

£23 GBP σε 3 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
5.4
MerinaEden

I'm a freelance copywriter with 7 years experience in digital marketing. I have developed a passion for finding a way to make even the most complex subjects engaging in an article or blog; I have honed my skills in co Περισσότερα

£70 GBP σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.2
TranslationLab

Hello. I am a well-versed web content writer. My major expertise consists of constructing a company profile and services, particularly concerning the “about us” section. The optimization of a website for the aesthet Περισσότερα

£30 GBP σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.3
lorenseldner

Hello I am a creative/academic writer focused on Ghostwriting. I have experience writing academic/research papers, fictional novels and short stories; as well as blogs, product descriptions, articles, content writing, Περισσότερα

£33 GBP σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.1
whizwithwords

Hi, I'm a trained, old-school proofreader. If three decades of professional editing has taught me anything, it’s that a thorough proofread is the difference between a mediocre piece of copy and something which exude Περισσότερα

£20 GBP σε 2 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.6