Κλειστό

Content Re-writing for a FINTECH CO.

I need you to re-write content for profile of a Fintech Company.

This company has developed many softwares to assist money remittances.

It is mandatory to have previous technology writing experience. Fintech Industry knowledge will be great.

Once the writing sample is seen and approved, a rough draft of the profile will be shared to re-write.

Ικανότητες: Συγγραφή Περιεχομένου

Περισσότερα: international content writing jobs, content writing projects, online paid content writing jobs, article writing jobs, upwork content writing, paid content writing, how to start content writing online, need content writer, content educational writing, content article writing india, academic content freelance writing karachi, content technical writing, content development writing essay, content writingghost writing sites, content writer writing pune, adult content article writing jobs, content rich writing church, content writer writing sales, content creative writing web design, content article writing 500 700 words

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Dubai, United Arab Emirates

Ταυτότητα Εργασίας: #17639324

57 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $327 για αυτή τη δουλειά

writerforum91

Hi, I would love to help you in rewriting content for profile of a Fintech Company. I am accustomed to creating 100% unique content related to your topic. I have developed and managed high quality content writing on d Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(384 Αξιολογήσεις)
8.2
Gingerninjas

Hi, we are available and ready to successfully work on your project and can send examples of all of our work. We write business plans, investor docs, pitch decks, content and marketing strategy for clients across t Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(167 Αξιολογήσεις)
7.7
KreativeTeam

Hi there, I’m most interested in your job post to rewrite content for profile of a Fintech Company. I understand you require a well-informed and resourceful writer and I believe I am the person for this job. I g Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(437 Αξιολογήσεις)
7.7
plane4you

Hi mate, Hope you will be fine, Writing is all time considered as my passionate skill, I have extensive experience to completed approximately 288 projects very effectively and successful Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(256 Αξιολογήσεις)
7.0
grandwriter86

Hi there, I have read your project description very carefully and I am sure that you are looking for a qualified and dedicated writer who can help you in this project without any issue. No worries dear, I think I am Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.8
happymarli

Hi, I have written a lot of company profiles and would love to help you. May I know the total word count of the content you want me to rewrite? Let's discuss. Samples of my work can be found at 1)[login to view URL] Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
7.0
Arjun1106

Hello. Are you on the lookout for an outstanding writer who can change the words and context of an existing article/web content? If you want the best redrafting service, look no further than me. Your content will be Περισσότερα

$300 USD σε 3 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
6.5
TechnoWritesAcad

Hi there If you're looking for a blog or content feature on your website I can help you with that! I can help you with SEO keywords and can be as informal or formal as you would like. I have a competitive turnaro Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(220 Αξιολογήσεις)
6.6
revival786

Hi there, I am a professional in providing high quality content writing services. I am highly interested and I will love to assist you in this project. Regards, Revival Article Sample Work: [login to view URL] Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
6.8
MerryBrunner

I work diligently to implement styles and techniques that will suit the needs of all of my clients. I'm a full-time ONE-MAN-TEAM Content Writer who provides an UNREASONABLE QUALITY for a REASONABLE PRICE. I special Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.7
voblat

This is Mark Bishop. I have applied for your project named Content Re-writing for a FINTECH CO.. In the project description, you have requested to write web content. Captivating your target audience with words is my Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
6.7
writingspirit

I have a lot of experience regarding content and article writing, whilst having a thorough understanding of SEO, which exponentially increased the reader base. I have tons of experience in rewriting, proofreading resea Περισσότερα

$255 USD σε 10 μέρες
(252 Αξιολογήσεις)
6.6
HelenaReimer

Hi! I'm interested. I can create well-researched copy for your website. Also I can optimize them to rank higher on search engines. Kindly let me know when to start. Best regards, Helena

$250 USD σε 5 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.4
softechinfinites

Hello Sir/Mam, I have 5+ years experience in Content Writing and can re-write content for FINTECH CO. GUARANTEED UNIQUE,PLAGIARISM FREE,SEO-FRIENDLY CONTENT AS I HAVE PAID COPYSCAPE PREMIUM ACCOUNT. Hope to he Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
6.1
janelleanne

Hi, If you are looking for the highest quality content delivered on time, ever time, then I believe the service I provide is the solution you need. I take great pride in my ability to meet client’s needs for origina Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.2
sanjitkumarpurve

Hi there, I read the project description carefully and I understand you require a Corporate Profile belonging to a Fintech Company to be professionally rewritten as per Enterprise standards. As someone with exper Περισσότερα

$250 USD σε 4 μέρες
(166 Αξιολογήσεις)
6.3
Dorthy24

"Hello, The priority of content created for the purposes of online marketing should be to completely encapsulate the reader's attention. The experience which I have accrued through many years of Internet Marketing has Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.3
Geeks99

Hi, We see that you are looking for a Writer to help you with Rewriting the company profile. We have 7 years of experience in Writing in diverse niches and can provide the best quality work on the given timeframe Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.1
MikeD21

Hello, this is Mike here. I have just read your project description. You need to rewrite your content. I am fully committed to producing quality results and delivering unique content that makes you stand out from your Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.6
jennyscol4real

A writer who is always up for a challenge. A proofreader with an eagle eye for errors. An editor who provides constructive feedback in addition to correcting mistakes. If you are looking for any of the above, I am Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
5.8