Κλειστό

Confirmis Site Verifier (Champasak Province, LAO) -- 2

Confirmis is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies.

As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit

to ensure that we provide reliable and accurate information to our client.

JOB DESCRIPTION:

• Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives'

name, etc.

• Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis’ standard operating guidelines.

• Provide observation about the company to gauge activeness, e.g., staff working at the premise, loading/unloading of

goods, etc.

• Job will only take less than one hour to accomplish (excluding travel time)

REQUIREMENTS:

• Must be living in Champasak Province, LAO

• Has a camera or phone/tablet of quality with a camera, internet access

Please see the attached file for the site visit guideline. You are only required to deliver the pictures, video & observations and are not expected to put together a report like the Sample Report. For your reference, you can check the sample report of the site visit here: [login to view URL]

Note: Payment will be released the following week after the site visit to give us time to organize the report and contact you if we need additional clarification.

Ικανότητες: Επικοινωνίες, Travel Ready, Physical Site Survey, Local Job, Φωτογραφία, Ακαδημαϊκή Συγγραφή, Adobe Photoshop, Article Writing, BPO, Κέντρο Τηλεφωνικών Κλήσεων, Customer Experience, Customer Retention, Εξυπηρέτηση Πελατών, Customer Strategy, Εξυπηρέτηση Πελατών, Odd Jobs, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop, Product Photography, Social Media Copy, Social Media Management, Social Video Marketing, Ταξιδιωτική Συγγραφή, Writing

Τοποθεσία: Pakse, Laos

Σχετικά με τον Πελάτη:
( 78 αξιολογήσεις ) Las Pinas, Philippines

Ταυτότητα Εργασίας: #34325743