Ακυρώθηκε

I would like to hire a Coder

lhb

Ικανότητες: Coding

Περισσότερα: coder hire cost, c# coder hire, best online coder hire, autohotkey coder hire, coder hire uk, profeesional coder hire, java coder hire, html coder hire, forum coder hire, coder hire, coder hire ottawa ottawa gatineau area, pic coder hire, flex coder hire, mql4 coder hire, wordpress coder hire

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #11798162

5 freelancers are bidding on average £1086 for this job

zhengnami13

Hello I read your project description carefully. I have 7 years experience with iOS and Android. I hope to discuss with you over online chatting. Sincerely. Gong. Please check my profile in Freelancer.c Περισσότερα

£1555 GBP σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
5.1
juliusmallik

Hi, I read your job description very carefully , I am sure if you provide me chance then I can make your website ,I am having more than 4 years experience in making different websites with mobile friendly design . My Περισσότερα

£2000 GBP σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
2.1
redpassion

Hello, How are you. I am a talented developer of China with full experienced knowledge I know how to bring your idea alive and communication well. I never disappoint my clients and I'm able to lead your project to Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AleenaIlyas

Hello I have read what you exactly need. I would like to ask you a few questions. Please feel free to contact me anytime so we can have a detailed discussion and finalize our budget and timeline. I will deliver in best Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
£555 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
soniyathakur

Dear Employer, I have see the .page file design and can develop the application for you and deliver on time. Kindly allow us to work on this application Regards, Soniya Thakur

£766 GBP σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0