Κλειστό

Empirical Model and Data with Stata software

11 freelancers are bidding on average ¥1052 for this job

suyashdhoot

Hi I am a very experienced statistician and academic writer. I have completed several PhD level thesis projects involving advanced statistical analysis of data. I have worked with data from several companies and have d Περισσότερα

¥2000 CNY σε 5 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.9
raheelakhurshid

I ain't an intermediate level freelancer, but i assure you i can provide you quality work. I hold a Bachelors degree in Statistics with strong background of Pure Statistics including a strong grip on statistical softwa Περισσότερα

¥240 CNY σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
4.6
numberNmatrix

A proposal has not yet been provided

¥1666 CNY σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.5
adgotmare

A proposal has not yet been provided

¥1000 CNY σε 4 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.0
Ksari

Data Analyst/Scientist with more than 6+ years of experience in SPSS, STATA, SAS, MINITAB. I have been doing descriptive and inferential statitistics Key Techniques are Regression Model Binary Logistic Model Fac Περισσότερα

¥1111 CNY σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
MEstats

Hello there, I ave read your project title and I can help you with your work using Stata to build your regression model using OLS method. In fact, i'm a statistician with a proven working experience. Looking forw Περισσότερα

¥1000 CNY σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.8
caroldata

Hi, As you are looking for Empirical Model and Data with Stata software so I am glad to inform you that we are Indian Based ISO Certified 9001 : 2008 registered Pvt. Ltd. Software Company working with 8+ years of Περισσότερα

¥265 CNY σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zuhadbajwa

Hi, I am proficient in dealing with advance statistical analysis using STATA and SPSS. My exceptional grip over multivariate econometric analysis, Ordinary Least Square Regression and time-series analysis makes me an Περισσότερα

¥555 CNY σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
irfanawan2

I am equipped with the varieties of the latest econometric tool and have very good understanding of regression analysis. I can do this project in the better way than a statistician.

¥1244 CNY σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
¥1244 CNY σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
benpaulka

Experienced Applied Econometrics teacher. All type of models: OLS, non-linear least squares, maximum likelihood, GMM. All types of data: Cross-section, times series, panel data, limited dependent variables. Software: S Περισσότερα

¥1244 CNY σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0