Find Jobs
Hire Freelancers

Front Brick Veranda Structural Rebuild

$250-750 AUD

Κλειστή
Αναρτήθηκε περίπου 1 μήνας πριν

$250-750 AUD

Πληρωμή κατά την παράδοση
My front brick veranda has incurred structural damage and requires a building engineering services to design rebuild
Ταυτότητα εργασίας: 38223582

Σχετικά με την εργασία

21 προτάσεις
Απομακρυσμένη Εργασία
Ενεργός/ή 4 ημέρες πριν

Ψάχνεις τρόπο για να κερδίσεις μερικά χρήματα;

Πλεονεκτήματα πλειοδοσίας στο Freelancer

Καθόρισε τον προϋπολογισμό σου και το χρονοδιάγραμμα
Πληρώσου για τη δουλειά σου
Περίγραψε την πρόταση σου
Η εγγραφή και η πλειοδοσία σε εργασίες είναι δωρεάν
21 freelancers δίνουν μια μέση προσφορά $406 AUD για αυτή τη δουλειά
Avatar Χρήστη
Hello, I am a Structural engineer, I am expert in Structural designs and repairing so i can suggest the structural solutions in the required time. Please check my portfolio and reviews. Thanks.
$250 AUD σε 1 ημέρα
4,9 (269 αξιολογήσεις)
8,1
8,1
Avatar Χρήστη
I am writing to express my keen interest in providing engineering services for your project. With my 9 years of experience in the Structural, Architectural and MEP engineering field and a strong academic background, I am confident that I possess the skills and qualifications necessary to successfully execute this project. I am committed to maintaining open and transparent communication with you throughout the project. I will provide regular updates on project progress and address any concerns promptly. I am Proficient at Drafting in Auto CAD, Civil 3D, Tekla Tedds, RAM/ Limcon Connections, Risa, Autodesk Robot, SP3D, Navisworks, BIM Modelling with Revit, ArchiCAD, STAAD pro, Tekla, 3Ds Max, Sketchup, and rendering with Lumion Pro, V-ray, Cinema4D, D5, Twinmotion and Blender and Structural Analysis with SAP2000 and ETABS. Familiar with IS (456, 875, 1893, 800-1984, 800-2007, 801- LGSS etc.), ACI 318, ASCE, AISC 360-16, AISC 341, AWC NDS, IBC, BS-EN, AS/NZS, Canadian Codes and other. PE stamping for Texas, AZ, CA, FL, Utah, Idaho, Nevada, North Carolina, Massachusetts, Montana, Indiana, NM, NY, Maryland and Virginia states and P. Eng. stamping for Ontario, BC, NS & Alberta. Thank you for considering my proposal. I look forward to the opportunity to discuss your project further and collaborate with you to achieve your desired outcomes. Sincerely, Ifam Siddeeq
$500 AUD σε 7 ημέρες
4,9 (89 αξιολογήσεις)
7,1
7,1
Avatar Χρήστη
Hi there I m an Architect/Civil Engineer/BIM/CAD Expert and will offer you the Best Discount. You can pay me a reasonable price + Good Review only. I want to review your Front Brick Veranda Structural Rebuild plans/sketches,/ideas and work with you. I know you have many proposals to look through, to make this quick. Please get in touch with me to discuss this project in more detail. My first priority is that my client will be satisfied with my work. I am an expert in these softwares, ✔ ArchiCAD ✔ Autodesk Revit ✔ Autodesk AutoCAD ✔. Autodesk 3ds max ✔ Sketch Up✔ Autodesk Navisworks Manage✔ Estimation ✔ HAPE ✔ ETAP✔ Tekla If you assign me your task, I will carry out your project with the best quality. Please come over chat and discuss your requirement in a detailed way. Thanks Fayyaz and Team
$530 AUD σε 5 ημέρες
5,0 (17 αξιολογήσεις)
5,9
5,9
Avatar Χρήστη
I read your project details. I'm very much interested to do this project. I'm already experience in it. You can check my previous works at my portfolio section. Please provide some drawings for better understanding. Please message me for further discussion. I'll provide some of my previous work sample. I'll deliver required Design file according relevant code and detailed drawing file. You will get complete structural solution of following civil structures: 1. RCC Structures (Residential, Commercial, Industrial) 2. Steel Structures (Shed, Multistoried Mezzanine, Silo etc.) 3. Tower (Transmission, Telecommunication) 4. Poles (Steel, SPC) 5. Bridges (Steel, RCC, Composite) 6. Composite Structures (Residential, Commercial, Industrial) 7. Foundation (Single, Combined, Mat, Pile, SPC, Screw etc.) We work with the following Analysis, Drawing and Modeling software: 1. Staad Pro. 2. Etabs 3. MS Tower 4. Auto CAD 5. RAM Connection 6. SketchUp 7. Tekla 8. Revit 9. Robot 10. Advance Steel 11. ASDIP Foundation 12. SAP 13. Tekla Tedds 14. GRASP 15. Staad Foundation 16. CSI Detailing 17. MIDAS Civil
$250 AUD σε 3 ημέρες
4,9 (27 αξιολογήσεις)
5,5
5,5
Avatar Χρήστη
Hello! I am passionate architect with more than 17 years of professional experience. I can help you both in the design of a architectural space and in the structural calculation for your veranda already conceived. My clients are always the focus of my attention and I focus on creating interiors that perfectly express their own style. I am a full-time freelancer and can work with your business hours. My goal is to create beautiful and comfortable spaces that bring lasting pleasures to their owners. I look forward to hearing from you. Sincerely!
$500 AUD σε 3 ημέρες
5,0 (3 αξιολογήσεις)
3,8
3,8
Avatar Χρήστη
I have read and understood all your project details "Front Brick Veranda Structural Rebuild" and I feel my self the best candidate to complete this project with 100 percent accuracy. I am Faisal Mahmood, I have more than 10 Years of experience in crafting tailored solutions for success, including; Business Plans, Pitch Decks, Feasibility Reports, Resumes, Cover Letters, and LinkedIn profiles. Over the past ten years, I have consistently delivered exceptional results, helping clients navigate the competitive landscape with precision and finesse. With a proven track record spanning ten years, I bring a wealth of experience to every project, ensuring not just quality but a profound understanding of evolving industry dynamics. My approach is rooted in precision, innovation, and a relentless pursuit of perfection, setting a standard that goes beyond expectations. I am damn sure that you will love my services, try me once at least. I am anxiously waiting for your messages.
$250 AUD σε 1 ημέρα
4,7 (7 αξιολογήσεις)
3,6
3,6
Avatar Χρήστη
Hi there, With your Front Brick Veranda Structural Rebuild project, my extensive experience in civil engineering and structural engineering not only makes me perfectly equipped for the task but also keen on surpassing your expectations. I've accumulated over a decade's worth of experience in transforming architectural designs into tangible beauty, and am even more excited by the challenge of revitalizing existing structures like your veranda. My skill set encompasses everything from AutoCAD to Revit, allowing me to visualize and then execute a flawlessly designed rebuild. Having completed over 1000 projects globally, I've not just honed expert skills along the way but also developed an instinct for what delights clients – clean lines, functional designs, and a finished product that truly stands testament to the potential of architecture. Working with me means bringing unwavering dedication, intricate attention to detail, and the assurance of quality you can rely on. So, let's collaborate on this journey to breathe new life into your front brick veranda together – I promise you won't be disappointed! Thank you! Nuruzzaman
$252 AUD σε 2 ημέρες
5,0 (2 αξιολογήσεις)
3,1
3,1
Avatar Χρήστη
Top 1% in Freelancer.com Hi, Greetings! ✅checked your project details: ✅Completed Time: In project deadline We have worked on 900 + Projects. I have 6 + years of the experience in same kind of projects. If you are looking for a true Freelancer, I am the Right person for you. I am available almost 24-7 and am very responsive. I feel proud that I am a trusted Freelancer who pleases almost every single client. You can rest assure, your work will be delivered well in advance of others, with passion and accuracy. I guarantee you instant communication & responses when you need me. Why choose me? I think every client is the reason for my success. I only take projects which I am sure I can do quickly. My Portfolio Items: https://www.freelancer.com/u/schoudhary1553 I would really like to work with you on this project. If interested, Kindly contact me via chat for further details and discussion. Thank you Sandeep
$500 AUD σε 7 ημέρες
5,0 (2 αξιολογήσεις)
3,1
3,1
Avatar Χρήστη
Hello, I have read all detail regarding "Front Brick Veranda Structural Rebuild". I have more than 4 years Experience in 3d Model and 3d Graphic Design. I have done similar work in the past. I would like to show you my 3d work. You will get from me :- - Working on 3d Max/Maya 3d software and working on Auto cad as well. - you will get all file format of 3d model OBJ, STL etc. - work will deliver on time, with Good HD Quality of Render. - Design all kind of 3d mode, Character Design, Object model design - Design on interior/exterior Home Plan, Model etc. I am looking for long term relation with Client and 100% satisfaction is my first priority. Thanks and Regard Harvinder
$254 AUD σε 1 ημέρα
5,0 (1 αξιολόγηση)
2,6
2,6
Avatar Χρήστη
Hello, I am Noé Sierra, a Senior Structural Civil Engineer with 19 years of professional experience in infrastructure, housing and industrial, petrochemical and refinery plants. I have seen the technical requirements of your project "Front Brick Veranda Structural Rebuild" and I would delighted to collaborate with you in the development of the detailed structural engineering that you request. Please check my portfolio so you can learn a little more about the skills and specialties in which I have developed. Have a great day. Kind regards
$350 AUD σε 7 ημέρες
5,0 (1 αξιολόγηση)
1,2
1,2
Avatar Χρήστη
Greetings Sir! I am M. Nouman. I am Civil Engineer by profession. I can do this job for you. I have a lot of experience working in the same environment. I can design architectural drawings, structural designing, cost estimation and project planning and scheduling. I am experienced in the following softwares; 1) AutoCAD 2) SAP2000 3) ETABS 4) MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Project) 5) Primavera P6. I am available for video call. Looking forward to hearing from you. Best regards Engr. M. Nouman, Civil Engineer.
$300 AUD σε 7 ημέρες
5,0 (1 αξιολόγηση)
0,6
0,6
Avatar Χρήστη
With a proven track record in handling complex projects such as structural repairs and rebuilding, including front brick verandas, I have the expertise to assist you effectively. Please provide more details on the specific damage for a tailored plan. I prioritize quality and efficiency and will offer a fair pricing structure. Let's work together to restore your front brick veranda to its former glory.
$675 AUD σε 5 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
3,9
3,9
Avatar Χρήστη
Front Brick Veranda Structural Rebuild My name is Rabia Faisal, I am working in the writing industry since 2011. During this time, I have served countless clients with a full amount of satisfaction by providing them with TOP Quality Solutions. I have command of all references APA, Harvard, IEEE, MLA & Chicago, etc. I will provide plagiarism-free work with 100 percent accurate grammar within your given deadline. Please message me to get Top Class Services. I am waiting; https://www.freelancer.com/u/TopWritingGuru
$250 AUD σε 1 ημέρα
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Hello, I recently saw your project details for "Front Brick Veranda Structural Rebuild." After reading the job description, I quickly realised that your requirements precisely match my abilities. I am a master of detail, colour 3D modelling, and rendering design, 3D/2D home plan, home model interior, exterior, elevation, map, object model, 3D human characters, etc. Please ping me so we can discuss. https://www.freelancer.com/u/kkirandeep582 Thanks & Regards Kirandeep Kaur
$260 AUD σε 3 ημέρες
0,0 (1 αξιολόγηση)
3,9
3,9
Avatar Χρήστη
I am damn sure that I can complete this project "Front Brick Veranda Structural Rebuild" beyond your expectations and within your given time and budget. I am a specialized writer who has been providing professional writing services since 2017 and I have 800+ reviews with 4.8 ratings. In this industry, to produce 100% output the most important thing is the “CREATIVITY” because every time clients demand something “Unique, New & Better”. Since 2017, I have found myself highly creative and this is the main reason for my success because I have achieved the 99% client satisfaction ratio. I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models, Feasibility Reports, ATS Resume/CV, Job-winning Cover Letters, Optimized LinkedIn Profiles, White Papers, Grants, Press Releases, Biographies, Speeches, Letters, Website Contents, Articles, Blogs, Book/eBooks, Product Descriptions, and Editing and Proofreading. Please click on the "Award" button to hire me. I am waiting for you, "Thank You"
$250 AUD σε 1 ημέρα
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Front Brick Veranda Structural Rebuild My name is "Usama Safdar" and I am a Ph.D degree holder which means I am highly-capable to tackle this project "Content Editor " with 100 percent accuracy. I am a professional writer with over 6 years of experience in writing; Essays, Research Summaries, Thesis, Dissertation, Lab Reports and Case Studies. I always provide High-Quality Solutions within the shortest possible time with all instructions followed against very reasonable prices. I can manage works even with shortest deadlines like; "2500 words work in just 6 Hours" with very reasonable time. As a pro academic writer I am also familiar with all the referencing styles; such as APA, Harvard, OSCOLA, IEE, MLA etc. I always provide plagiarism-free solutions and as a prove I also provide "FREE Turnitin reports". For Samples, please visit my profile https://www.freelancer.com/u/SolutionMart Please message me to start the discussion. Thank You
$250 AUD σε 1 ημέρα
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Nice to meet you Graeme152, It is a pleasure to communicate with you. My name is Anthony Muñoz, I am the lead engineer for DSPro IT agency and I would like to offer you my professional services. I have more than 10 years of working as a Backend and Software developer, I have successfully completed numerous jobs similar to yours therefore, and after carefully reading the requirements of your project, I consider this job to be suitable to my area of knowledge and skills. I would love to work together to make this project a reality. I greatly appreciate the time provided and I remain pending for any questions or comments. Feel free to contact me. Greetings
$768 AUD σε 7 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Hello. I've handled several veranda repair projects like this before. First, I'll assess the structural damage and create a detailed plan to rebuild the brick structure safely. My engineering expertise allows me to design a durable solution that meets all building codes. I'll oversee the construction to ensure quality workmanship and minimal disruption to your home. With my experience, I can get your front veranda looking better than new in no time. Thanks.
$500 AUD σε 7 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
To whom it may concern, I am interested in the project that you recently published because it is a job in the area of structural engineering. I guarantee that I can do an excellent job because I have more than twelve (12) years of experience in the design of different types of structures under different regulations. such as the ACI, AISC, AASTHO. I also have studies at the master's level. I am fully available to start the work and deliver it within the required time frame. Cordially, Jhon Cajicá
$380 AUD σε 10 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0

Σχετικά με τον πελάτη

Σημαία της AUSTRALIA
Melbourne, Australia
0,0
0
Μέλος από Αυγ 31, 2022

Επαλήθευση Πελάτη

Άλλες δουλειές από αυτόν τον πελάτη

Engineer to approve plans
$10-30 AUD
Ευχαριστούμε! Σου έχουμε στείλει ένα email με ένα σύνδεσμο για να διεκδικήσεις τη δωρεάν πίστωση σου.
Κάτι πήγε στραβά κατά την προσπάθεια αποστολής του email σου. Παρακαλούμε δοκίμασε ξανά.
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.