Find Jobs
Hire Freelancers

Chemical Engineer for Process Masterbatches

€1500-3000 EUR

Κλειστή
Αναρτήθηκε περίπου 1 μήνας πριν

€1500-3000 EUR

Πληρωμή κατά την παράδοση
I am in need of a Chemical Engineer for a large-scale industrial project. I'm looking to kickstart a new production line that involves processing masterbatches of PP or PE, utilizing CaCO3 from our mining site. I only need the description of the process and formulation. Key Responsibilities: - Design and develop the entire production process for these masterbatches - Formulate a viable plan that includes the integration of CaCO3 - Ensure the process is cost-effective while maintaining high product quality Ideal Candidate: - A skilled chemical engineer adept at large-scale industrial production - Experience with masterbatch processing, particularly with PP or PE - Proficient in developing process descriptions and formulations - Knowledge of materials science, especially with regard to CaCO3 Your primary goal will be to help us establish a cutting-edge method of production that leverages CaCO3 and puts us on the map for our new line. Looking forward to hearing from you.
Ταυτότητα εργασίας: 38226224

Σχετικά με την εργασία

19 προτάσεις
Απομακρυσμένη Εργασία
Ενεργός/ή 4 ημέρες πριν

Ψάχνεις τρόπο για να κερδίσεις μερικά χρήματα;

Πλεονεκτήματα πλειοδοσίας στο Freelancer

Καθόρισε τον προϋπολογισμό σου και το χρονοδιάγραμμα
Πληρώσου για τη δουλειά σου
Περίγραψε την πρόταση σου
Η εγγραφή και η πλειοδοσία σε εργασίες είναι δωρεάν
19 freelancers δίνουν μια μέση προσφορά €2.123 EUR για αυτή τη δουλειά
Avatar Χρήστη
Hi there Alexander F., I'm bidding on your project "Chemical Engineer for Process Masterbatches". Let's dive in and have a meeting I am expert in this area. please leave a message on my chat so we can discuss the budget and deadline of the project. I have read your project description and i'm confident i can do this project for you perfectly. Regards, Usama ..
€3.000 EUR σε 1 ημέρα
5,0 (47 αξιολογήσεις)
7,2
7,2
Avatar Χρήστη
Hi, I hope you are doing fine. I have PhD in mechanical engineering from Tohoku University of Japan. I have published 20 Journal papers and 16 international conference papers. I have a lot of experience in automotive, aerospace, biotechnology, computers, electronics, microelectromechanical systems, energy conversion, robotics and automation, and manufacturing. I am also expert in mechanical engineering softwares including Ansys, Fluent, Comsol, CATIA, Solidworks, Abaqus and Inventor. I'm interested in your project. Please send me a message so that we can discuss more. Best regards.
€2.250 EUR σε 7 ημέρες
4,7 (116 αξιολογήσεις)
7,7
7,7
Avatar Χρήστη
Hi there,I'm biddin on your project "Chemical Engineer for Process Masterbatches" I have read your project description and i'm an expert in Mechanical Engineering domain therefore i can do this project for you perfectly.I still have a few questions. please leave a message on my chat so we can discuss the budget and deadline of the project. Thanks. .. .
€3.000 EUR σε 12 ημέρες
5,0 (39 αξιολογήσεις)
6,9
6,9
Avatar Χρήστη
Hello Alexander F., I m an Architect/Civil Engineer/BIM/CAD Expert and will offer you the Best Discount. You can pay me a reasonable price + Good Review only. I want to review your Chemical Engineer for Process Masterbatches plans/sketches,/ideas and work with you. I know you have many proposals to look through, to make this quick. Please get in touch with me to discuss this project in more detail. My first priority is that my client will be satisfied with my work. I am an expert in these softwares, ✔ ArchiCAD ✔ Autodesk Revit ✔ Autodesk AutoCAD ✔. Autodesk 3ds max ✔ Sketch Up✔ Autodesk Navisworks Manage✔ Estimation ✔ HAPE ✔ ETAP✔ Tekla If you assign me your task, I will carry out your project with the best quality. Please come over chat and discuss your requirement in a detailed way. Thanks Fayyaz and Team
€3.000 EUR σε 7 ημέρες
4,9 (24 αξιολογήσεις)
6,2
6,2
Avatar Χρήστη
Hello, I recently saw your project details for "Chemical Engineer for Process Masterbatches." After reading the job description, I quickly realised that your requirements precisely match my abilities. I am a master of detail, colour 3D modelling, and rendering design, 3D/2D home plan, home model interior, exterior, elevation, map, object model, 3D human characters, etc. Please ping me so we can discuss. https://www.freelancer.com/u/kkirandeep582 Thanks & Regards Kirandeep Kaur
€1.665 EUR σε 3 ημέρες
4,9 (33 αξιολογήσεις)
6,0
6,0
Avatar Χρήστη
Hello, My name is Emmanuel. I am a process/chemical engineer. I understand you are currently looking for a chemical engineer to work with you on the process, formulation and development of Polypropylene(PP) or Polyethylene (PE) while integrating Calcium carbonate (CaCO3) in the process. I am currently available to work with you on this project. I have excellent expertise in process design and simulation. I can deliver your project involving the description of the process and the formulation. Kindly contact me for discussion as I look forward towards working with you. Best regards, Emmanuel.
€3.000 EUR σε 15 ημέρες
4,9 (54 αξιολογήσεις)
5,9
5,9
Avatar Χρήστη
Hi, how are you doing? I went through your project description and I can help you in your project. We are a team of Expert Chemical Engineers having 10+ years of industrial Experience dealing with different chemicals, We have successfully completed 1000+ Projects for multiple regular clients from OMAN, UK, USA, Australia, Canada, France, Germany, Lebanon and many other countries. I have gone through your project details and the work is DOABLE since it’s within our area of EXPERTISE. We have developed and implemented new chemicals for different purposes to reduce the cost and to enhance the efficiency. We have worked for chemicals on small scale in laboratory as well as on large industrial Scale. We can provide you timely and precise report as per your requirement. Further we can discuss in inbox about the detail of product.
€2.700 EUR σε 7 ημέρες
4,4 (38 αξιολογήσεις)
5,5
5,5
Avatar Χρήστη
Hello, I have read your project "Chemical Engineer for Process Masterbatches" . I've been working in 3D modeling, animation, and motion graphics for 6 years. I can execute this work entirely to your delight, I can promise you of that. I have a job completion percentage of 100% and am a top-rated freelancer with approximately Fiverr successful jobs on Upwork. To provide an exact pricing and timeline for this job, I need additional information about it. • I can do Character Modeling, • Digital Sculpting & High-Resolution ZBrush Sculpting. • High and Low Poly 3D Modeling and Texturing. • Basic Human Muscles and Anatomy Knowledge. • InOrganic Modeling & Hard Surface Modeling. • Character Design & Development. Physical Based Rendering (PBR). • Game Art, • Retopology, • Normal Maps, • Hair Cards We look forward to the opportunity to work with you and bring your vision to life. Sincerely, STUDIO GO
€1.500 EUR σε 1 ημέρα
5,0 (5 αξιολογήσεις)
4,3
4,3
Avatar Χρήστη
As a seasoned Chemical Engineer, I've handled several projects similar to yours with resounding success. My skills and expertise in large-scale industrial production are perfectly aligned with what you're looking for. Being detail-oriented, I'll design and develop the entire production process for your masterbatches using PP or PE with exceptional proficiency. What sets me apart from other candidates is my comprehensive knowledge of materials science, particularly CaCO3 - the core element involved in your process. I understand how crucial it is to maintain a cost-effective approach without compromising on product quality. I've been consistent in delivering such solutions throughout my career. Moreover, my ability to lead a team along with utilizing my vast network of experts means you'll have multiple problem solvers working on any given issue, thus guaranteeing efficient and timely completion of your project. With me and my dedicated IT company at your side, you can be assured of embracing the cutting-edge production method you desire. I'm eagerly looking forward to collaborating with you on this ground-breaking venture!
€1.500 EUR σε 5 ημέρες
4,7 (12 αξιολογήσεις)
4,5
4,5
Avatar Χρήστη
I assure you I can help you with the project of processing masterbatches of PP or PE, utilizing CaCO3 from our mining site as I have robust background in chemical engineering and significant experience in masterbatch processing, I am confident in my ability to design and develop an efficient and innovative production line for PP (polypropylene) or PE (polyethylene) masterbatches incorporating CaCO3 from your mining site.I have working experience in blending the CaCO3 as extender and filler for reduce cost and increase the mechanical properties of plastic products like pipes, profiles in extrusion, Injection molding products. I have working Experience with following polymers materials blends with polymeric materials which include HDPE, LDPE, LLDPE, ABS, PC, PET, HIPS, PVC, impact modified polymers, fire retardant polymers, UV resistance polymers, polymer master batches, and recycling granules handling, polyols, isocyanate, bio based materials, surfactants, fire retardant, optical brightener, blowing agents HFC/HFO based, Nano-particles, Polyurethanes, Polycarbonates, PEEK, PAEK, Silicones, Foam Materials, and epoxies with very good knowledge in polymer blends development methodology, sustainable materials. Material Compatibility: Ensuring that the CaCO3 integrates seamlessly with PP and PE, optimizing loading levels for the best performance-cost ratio. lets have a chat so that we can discuss in detail. Remarks Muhammad Zeeshan
€2.000 EUR σε 7 ημέρες
5,0 (5 αξιολογήσεις)
4,2
4,2
Avatar Χρήστη
I am damn sure that I can complete this project "Chemical Engineer for Process Masterbatches" beyond your expectations and within your given time and budget. I am a specialized writer who has been providing professional writing services since 2017 and I have 800+ reviews with 4.8 ratings. In this industry, to produce 100% output the most important thing is the “CREATIVITY” because every time clients demand something “Unique, New & Better”. Since 2017, I have found myself highly creative and this is the main reason for my success because I have achieved the 99% client satisfaction ratio. I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models, Feasibility Reports, ATS Resume/CV, Job-winning Cover Letters, Optimized LinkedIn Profiles, White Papers, Grants, Press Releases, Biographies, Speeches, Letters, Website Contents, Articles, Blogs, Book/eBooks, Product Descriptions, and Editing and Proofreading. Please click on the "Award" button to hire me. I am waiting for you, "Thank You"
€1.500 EUR σε 1 ημέρα
4,9 (3 αξιολογήσεις)
3,5
3,5
Avatar Χρήστη
Hi I am a goal oriented person and qualified for the profession of an Auto Cad DESIGNER. I have a great analytical as well as technical mind. I am creative, scientific and I guess all these qualities are important for a profession like an Auto Cad designer. I think you will be extremely pleased when you will see the scope of my work, wherein I have used parametric and associate dimension in CAD systems. Thanks and Regards Harvinder
€1.500 EUR σε 2 ημέρες
3,6 (19 αξιολογήσεις)
4,9
4,9
Avatar Χρήστη
Chemical Engineer for Process Masterbatches My name is "Usama Safdar" and I am a Ph.D degree holder which means I am highly-capable to tackle this project "Content Editor " with 100 percent accuracy. I am a professional writer with over 6 years of experience in writing; Essays, Research Summaries, Thesis, Dissertation, Lab Reports and Case Studies. I always provide High-Quality Solutions within the shortest possible time with all instructions followed against very reasonable prices. I can manage works even with shortest deadlines like; "2500 words work in just 6 Hours" with very reasonable time. As a pro academic writer I am also familiar with all the referencing styles; such as APA, Harvard, OSCOLA, IEE, MLA etc. I always provide plagiarism-free solutions and as a prove I also provide "FREE Turnitin reports". For Samples, please visit my profile https://www.freelancer.com/u/SolutionMart Please message me to start the discussion. Thank You
€1.500 EUR σε 1 ημέρα
4,6 (2 αξιολογήσεις)
1,6
1,6
Avatar Χρήστη
Drawing from my decade of experience in Full-Stack Development, I'd like you to consider a fresh perspective on how this experience could be relevant to your Chemical Engineering project. The core aspect of my work has always been problem-solving, and the beauty in it is that the principles are largely transferrable across fields. This makes me uniquely qualified to not just formulate a production process for processing masterbatches but also to propose innovative solutions for integrating CaCO3 efficiently, ultimately leading to cost-effective operations without compromising product quality. Building cutting-edge and efficient systems has been at the heart of every project I've undertaken, mirroring what you seek here - an advanced method that uses CaCO3 effectively. My proficiency with advanced technologies stretches far beyond the digital realm and encompasses consideration for material compatibility, making my profile a great match for your needs. Finally, I want to emphasize my dedication to transparent and impactful collaboration. This means that I'm committed to regular communication, prompt updates, and incorporating iterative feedback in order to ensure successful outcomes together throughout this crucial project!
€2.250 EUR σε 7 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Hi, I can describe the process to use Calcium carbonate as filler in PP and PE. Please describe the mesh size and quality of your mined CaCo3 with already installed processing plant of PP and PE. Thanks Awais Research Engineer
€1.500 EUR σε 7 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0

Σχετικά με τον πελάτη

Σημαία της GERMANY
Erlangen, Germany
0,0
0
Μέλος από Ιουν 15, 2024

Επαλήθευση Πελάτη

Ευχαριστούμε! Σου έχουμε στείλει ένα email με ένα σύνδεσμο για να διεκδικήσεις τη δωρεάν πίστωση σου.
Κάτι πήγε στραβά κατά την προσπάθεια αποστολής του email σου. Παρακαλούμε δοκίμασε ξανά.
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.