Ολοκληρωμένο

Zip, Email and Send Files

Once a month our reporting tool will spit out 150 pdf files. We need a windows services that will look at folder, zip and remove the files, move the zip file to another folder, and then send out an email with a customise message and url to the new file. The service must be written in C#, and if presented with an argument (i.e. -GUI) allow us to access a GUI interface to change the settings. These settings will included the location of the import and export folder, url preface (i.e http://domain/folder/), and the name convention (i.e. [name]_[yyyy-mm-dd].zip, only the name part. The date part will be dynamic).

Ικανότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#

Περισσότερα: how to send a zip file in outlook 2016, how to make and send a zip file, how to email a zip folder, how to send large files via email, how to zip emails in outlook 2010, how to send a zip file through gmail, how to send a zip file on a mac, how to email a zip file in outlook, php zip email files, excel visual basic zip file send email, send protected zip email, month 5000 email send, php code email send zip, sql backup php zip sql send email script, send zip email php, php email send zip, can php zip email website files, flash email send email, email send form, 1000 email send

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Burwood East, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #17274985

Ανατέθηκε στον:

saharwaqar6

Dear Hiring Manager, I have worked on much similar task for windows services in which service looked into the folder and find the zip files. zip files were extracted to another folder and data was written into the da Περισσότερα

$133 AUD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.0

20 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $216 για αυτή τη δουλειά

sumon355

Hello, As an expert in C#, i am very much interested to develop the required windows service program. But i am not fully clear. Can you please clarify this line "then send out an email with a customise message and url Περισσότερα

$220 AUD σε 5 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
7.2
L8G8S

Good morning sir :) I am interested by your project and think I might be of sime help. Basically, there is nothing complicated about it. What might missing in your project description could be : - the default se Περισσότερα

$180 AUD σε 7 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
6.1
rinsadsl

Hi there I have developed similar services to scan a folder for new files, zip them and mail periodically. I can do this project for you. Looking forward to working with you. Thanks Rinsad

$150 AUD σε 3 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.3
smartstepsco

Hi I'm c# developer with 12 years experience on .net framework and related tools. I'll create a windows service to move the files and send email for you. please send me a message to have discussion about details.

$250 AUD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.8
Mickelson

Hi Nice to meet you. I have developed some automation tool using C#. Also have plenty experience of ftp, .net, and other file operation. Just share me sample file, then we can discuss details. You can check my pro Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.2
mkmomy

Dear client, I can develop windows service for your requirements. I have more than 8 years of experience in software development and web development using Microsoft technologies. I have expertise in [login to view URL] Περισσότερα

$150 AUD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.3
$155 AUD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.7
akhileshgandhi

Hi Mate, We have a very strong experience in the Zip, Email and Send Files. We are highly skilled with: -- .NET, ASP.NET, C# -- Javascript -- Node.js, Angular.js -- CSS3/HTML5/XML/JSON/JQuery I also have Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.8
ikramshah65

Do you already have the website hosted on server ? Because i will have to place the service on same server so that it can easily access the pdf files present in the folder every month I have 6 years of web developm Περισσότερα

$125 AUD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.1
mandavcon

Hello I have 6 years of web and mobile application development experience and I would like to offer my services for this job. I have very good strong experience in .net technologies and worked on wide range of sm Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
schoudhary1553

Hi there..... Warm Greetings We came along with your request for Zip, Email and Send Files and we reviewed your project description. We'd like to help you with confidence and satisfying results... We have prof Περισσότερα

$200 AUD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
$250 AUD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
naeem76

Hi i am very experienced in C# and .net windows applications, so I can develop your solution for you easily. Please PM me for more details, can provide prototype in one day

$120 AUD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.2
pankajadhikari06

I am an experienced web designer cum developer with 5 years of experience. I have done similar type of work prior to this couple of times. Have worked on various project.I assure you of the quality & time frame. I Περισσότερα

$244 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jitenderpratapdh

Hi! Greeting of the day!! Hope you are doing good!! I am interested to help you out with this, As I have been professionally engaged in working with these kind of job from past 5 years. Send a reply If you’ Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
VeraBecker

How are you, I currently work with .net [login to view URL] core, I have already created services that handle emails, I can make a proposal in addition to the application that you already have. Relevant Skills and Experience He t Περισσότερα

$222 AUD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
meenatchisundar

I am very well versed in Microsoft technologies. I have good exprience in undersanding the requirements

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
PavanKaws

I am having 9 years of experience in c#

$200 AUD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 AUD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0