Κλειστό

WPF Developer

WPF Developer experienced in C#, XAML, SQL, Entity Framework and MVVM required for on-going development work.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#, SQL, WPF

Περισσότερα: wpf programming

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Arvagh, Ireland

Ταυτότητα Εργασίας: #10296085

60 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο €16/ώρα για αυτή τη δουλειά

OShuqair

hi. I am one of the top rated WPF experts. with vast experience in .net more details can be fond in my profile, please let's discuss the project in details thanks Othman

€20 EUR / ώρα
(96 Αξιολογήσεις)
8.0
Anuitex

Hi, Thank you for the opportunity to apply to your project. We are the team of IT professionals, who are passionate about what they do. Given our 7+ years experience and deep specialization in C#/.NET developme Περισσότερα

€15 EUR / ώρα
(37 Αξιολογήσεις)
7.4
riskypathak

Hello I am a full-time Individual freelancer having 7.5 years expertise over MS Technologies(C#). Apart from having relevant technical skills, I have good analytic skills and string grasping power. My hourly rate i Περισσότερα

€22 EUR / ώρα
(107 Αξιολογήσεις)
7.5
customizedata

I have been developing application using WPF (C#) since 2008. 1- MVVM(Binding) 2-User controls 3-Custom behaviors 4-Triggers 5-Animations 6-Metro style stuff 7-Entity Framework 8-Repository Pattern Ple Περισσότερα

€17 EUR / ώρα
(138 Αξιολογήσεις)
6.7
winmaclin

Hi, ➡ As you want an WPF Developer which have an experience with C#, XAML, SQL, Entity Framework and MVVM for your ongoing project. We can definitely help you to complete your ongoing project with WPF development Περισσότερα

€12 EUR / ώρα
(51 Αξιολογήσεις)
7.0
youtekdotcom

Dear Sir, Let me do it for you ! Have 7 years experienced in .Net C# development, especially in XAML, Silverlight, WPF applicaiton within MVVM Pattern, WCF Service, Entity Framework, Ria Service. I'm looking for lon Περισσότερα

€12 EUR / ώρα
(60 Αξιολογήσεις)
6.1
TareenSoft

Hi, I am based in Lahore-Pakistan [GMT +5], please allow to offer the proposal with all the sincerity. INITIAL THOUGHTS: I have very good hands on experience in working on WPF, PRISM(MVVM framework for WPF), C# Περισσότερα

€17 EUR / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
5.9
MohammadTaradeh

Greeting! my name is Mohammad, and I am expert and MCPD. I have more than 5 years experience working on large scale application using the required skills mentioned in this job like WPF and xaml.

€16 EUR / ώρα
(23 Αξιολογήσεις)
6.0
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /C# Programming/PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Djan Περισσότερα

€25 EUR / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
5.7
sikandermandal

Dear Sir, This is Sikander. I have read you job specification and come across your requirements about this project. I have 14+ years of experience in software development and I am ready to start this job. Please dis Περισσότερα

€18 EUR / ώρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.9
mohdrafionline

Hello, My name is Mohd Rafi, I live and work in India, I have more than 12 years of experience as an Architect/Tech Lead/Developer in .Net Technologies. I have architected and developed a large number of Desktop Περισσότερα

€20 EUR / ώρα
(11 Αξιολογήσεις)
5.4
bilal78699

Hello, Good Day, I'm expert in C#(WPF-MVVM, Winforms, PRISM). Alongside I have experience in SQL EF(code first, db first approach). I have developed numerous high frequency trading applications in C# and their fr Περισσότερα

€18 EUR / ώρα
(11 Αξιολογήσεις)
5.2
TanzeelAhmed

I WILL DO FIRST TASK FOR FREE JUST TO PROVE MY SELF TO U AND ALSO GET EXCELLENT REVIEWS FROM U. PLEASE SEE MY PROFILE FOR PAST WORK(COMPLETED PROJECT) DETAILS. Introduction: I am individual full time freelance Περισσότερα

€16 EUR / ώρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.5
BitSDestiny

I am 8+ Years of Experienced Software Developer. ASP .Net , C# , VB .Net , Visual Basic, Excel VBA , MS SQL Server , MYSQL , Oracle , MS Access, Crystal Report, Telerik , Bootstrap , HTML 5 , CSS , Java Script are my Περισσότερα

€15 EUR / ώρα
(37 Αξιολογήσεις)
5.5
freelancer1977

Hi, Please have a look at my profile page(portfolio items for resume and projects). I deliver quality results meeting timelines. If interested, I am ready to discuss further. Cheers, Ravi

€12 EUR / ώρα
(10 Αξιολογήσεις)
5.2
mmadi

Dear Client, Greetings from Flowgica technologies, I have experience with these skills. I can send some previous work similar to yours therefore I am looking forward to discuss and move ahead. I am ready to work with y Περισσότερα

€14 EUR / ώρα
(1 Κριτική)
4.6
tudiptechnology

Hi, Let me keep this really short as i am sure you would be swamped with the proposals :)! We have proven track record of delivering C#/.Net web applications with AngularJS front end. Few applications that we wor Περισσότερα

€17 EUR / ώρα
(1 Κριτική)
4.8
AbanoubLabib92

I'm C# developer. I worked in Microsoft in AppFactory program for developing Windows 8 and Windows Phone Apps. I got here many Desktop and WPF projects. You can check my profile and if you accepted, just let me know to Περισσότερα

€12 EUR / ώρα
(12 Αξιολογήσεις)
4.8
narendragautam

Hi, I am interested. Thank-you Narendra ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

€13 EUR / ώρα
(6 Αξιολογήσεις)
4.4
ikhancevich

Hello. I have skills like you want. WPF (mvvm pattern) + prism + mef, EntityFramework (codefirst), ms sql. Please contact with me over chat for any details. Thank you.

€13 EUR / ώρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.1