Κλειστό

I would like to hire a Visual Basic Developer

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹7795 για αυτή τη δουλειά

superbpartner

Hi, I am an experienced programmer and I'm sure I can complete your project asap. Please contact me and tell about your project details. I promise a high quality and punctual work. Thanks.

₹7777 INR σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.0
williams115

-Professional Machine Learning, VB, C# expert ! Best Result in Time!------------------------------ Hello sir. I've really rich experience for your project, so your project is very interesting to me. I'm really confi Περισσότερα

₹5000 INR σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.0
mdramindz

Hello, I Am fulll time freelancer, 10+ years experienced in website and web application design and development. I work on ==================== Custom CMS |Wordpress | Joomla | PHP | Angular JS | CodeIgniter| Περισσότερα

₹8888 INR σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.4
codedancer3

Hi bro. I have read your description very carefully and i am so interested in your project. I am confident in your project and I can finish it clearly on time. I am well experienced and skillful vb.net and c# prog Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.1
vw7888219vw

Windows or web base software develop using C#, vb .net MS SQL Crystal report. I have more than 5 year experience as software engineer. Graduated in university of Moratuwa,Sri lanka- Bachelor of Information Technology.B Περισσότερα

₹4444 INR σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
3.2
qunzhuang323

Hello! I've read your request. I have rich experience with vb and c# programming. I'm confident in your project and I can complete this clearly. Hope you kind contact! Thanks!

₹5000 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.3
ak10790

Hello Sir , I have completed M.C.A from Pune University. I have a working Experience of 5+ years in software and web development. I believe that my qualification and skills are best match for your requirements. Περισσότερα

₹14444 INR σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
0.4
₹5555 INR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.6
mjaincs47

I have done this type of projects in past which needs the same conversion, so it will a suitable match.

₹5000 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rowellvidal

I have experience in developing using vb6 in language of vb or even C#. I develop hotel reservation system and library system with sms notification

₹6172 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arakaki01

I can help you in your project, I have strong knowledge in programming Visual Basic and C#. Please could you share more information about your needs?

₹6888 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹12222 INR σε 21 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jhageetesh1995

Try once

₹8333 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
PhoeniixChennai

good exp in developing code using vb and C#.net i did lot of projects in vb6.0 i did many web sites and customised software's in various domains. i did many web sites and customised software's in various domains. i Περισσότερα

₹11111 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹11111 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Zesheng101

Dear sir/madam, I am interested in this project. Please note I have many years experience in both VB6 and C#/VB.Net. For my last employer, I was tasked with the job of migrating code from VB.Net to C#. I would be Περισσότερα

₹5000 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0