Κλειστό

Workflow based management system in Asp.Net, C#.Net, MVC, MSSQL

Hi,

I am looking readymade workflow based management system for converting paperwork to electronic management for following requirements:

1. Document approval

2. Leave Request

3. Loan Request

4. Expenses/ claims request

As of now I have in mind, if you have anything extra, please share me demo. I need live demo details with your bid will be appreciated.

This is our urgent requirement. So I need already developed one with demo details.

Thanks,

Ικανότητες: .NET, ASP.NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Microsoft SQL Server, MVC

Περισσότερα: .net document management system open source, document management system using asp.net & sql server, document management system in asp.net c#, document management c# codeproject, document management system source code c#, document management system asp.net source code, c# code for document management system, sourceforge document management system, web based payroll asp net documentation, web based demo project hospital management asp net, asp.net C# MVC Jquery, asp.net c# MVC sql server pl/sql crystal report, C#, mvc 5.0 asp.net, c#, mvc 5.0 asp.net expert, Asp.net, C#, MVC, asp .net c# mvc sql server , asp.net c# MVC angular node, C#,asp.net, asp.net mvc,vb.net, sql server, wcf, entity framework, ASP.NET C# MVC, asp mvc dot net c#

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Woodland Hills, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17978460

27 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $591 για αυτή τη δουλειά

deepindersingh

Hello, I have 10+ years of web development experience in ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web forms(C#), Classic ASP, SQL Server, HTML5, CSS, jQuery, javascript, JSON and XML. I have handled similar projects. F Περισσότερα

$750 USD σε 30 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.6
otssols

DISADVANTAGES OF ALREADY DEVELOPED SYSTEM -- No ownership of source code -- Can lead to Legal Issues in USA -- Not Customizable as per your exact needs -- WE CAN DEVELOP THE PROJECT FROM SCRATCH FOR YOU === UN Περισσότερα

$1715 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
6.5
mingxiao2008

Hello , Dear How are you? I am very interested in your project and am ready for discussing with you about project for now. I have experienced in developing .NET, ASP.NET, C# Programming, Microsoft SQL Server, MVC. Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
6.1
arityinfoway

Hello Sir, I have gone through your requirements regarding Workflow based management system in Asp.Net, C#.Net, MVC, MSSQL. we brief and understand your idea and preference for job as you are looking for. I have Περισσότερα

$616 USD σε 10 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.2
tudiptechnology

Hi, Greetings! ~ To quickly apprise you about our model, our engineers would be working full time on your project only and would be completely integrated into your team. By complete integration, I mean, th Περισσότερα

$750 USD σε 15 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.3
nataliaomelchenk

Hi. Thanks for your attention. I read your proposal and understand your idea. I am a senior ASP.NET expert. I can do this perfectly. If you award this project for me you will get perfect result. I have rich expe Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.0
Weborchid

Hi there, My self Ankit and we are the team of adept coders and highly skilled designers with 9+ years of experience in IT sector. I have read the all the requirements and I am assured that I can complete your projec Περισσότερα

$500 USD σε 20 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.2
gptanjali98

Hello, I have seen your project detail and fell comfortable I will implement this as per your need to build. I have a total of 18 years experience out of which I have worked for 12 years in US Professional Certif Περισσότερα

$600 USD σε 12 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.2
leemilun

Hi, Dear. Nice to meet you. I've read your post carefully. I'm C++/C# expert. Please discuss more details on chatting room. Regards. Gao M.

$555 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
aniljks

[login to view URL] This is micro finance based application. Similar as you required We are working on Software, Web and Mobile development. We have experienced developer and designer who does excelle Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.5
AwaisChaudhry

Hi there, I have checked the details I have rich experienced with .NET, ASP.NET, C# Programming, Microsoft SQL Server, MVC. Please initiate chat so we can discuss this job.

$555 USD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.9
dev7fares

Hello my name is Fares, I can get it done perfectly as you want let's chat when you are online, Thanks

$250 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
3.7
freelancernewtec

Hello, I would like to take this assignment. I am having 14 years of experience on web development, deployment and project management. Below are my core technical skills •ASP.Net /HTML/CSS/JavaScript/JQuery •C# Περισσότερα

$722 USD σε 15 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.8
ashikmahmud137

I am a professional web developer. I have very strong skills in web development using ASP.NET and SQL Database. If you are interested we can discuss further.. Thanks

$500 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
saharwaqar6

Dear sir, I don't have to the point demo for your demand but I am extremely fast developer for .NET MVC C# skills. I can built a complete informative website in a single day. My portfolio shares many MVC .NET proje Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.9
infiniumweb

Hello there, I'm India based .Net Developer, with 6+ years of experience and expert in developing highly scalable applications using .Net Framework. My skill sets includes most of the .Net technologies & languages s Περισσότερα

$754 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.3
$444 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
idragon712

Dear Sir. Nice to meet you. My name is YanYing.D. Thank for the opportunity to place bid on this project. I have read your description in carefully and so I think this job is best fit to me. I am a full time web Περισσότερα

$600 USD σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
hunainhumail

We have a management system similar to this one, but very minor changes are going to be done for completing all your requirements. I would appreciate if you come to chat for further discussion. Thank You! Regards, H Περισσότερα

$500 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.4
rumanaa307

Dear hiring manager, I'have already developed the workflow approval system in my ERP. when a user is login this software then he sent a requisition high authority then high authority is approved then he get a notifica Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0