Κλειστό

Weighing Scale with Serial port RS232. Its weighing reading should be printed according to a template

Weighing Scale with Serial port RS232.

Its weighing reading should be printed (80mm paper) according to a template that will be provided.

Template will include a barcode (EAN13) according to the weight.

Program must run on windows and source code should be provided.

Ικανότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Visual Basic

Περισσότερα: freelancer in python, online jobs c++ programming, c++ coding jobs, freelance programming jobs, c++ freelance, c++ work from home jobs, freelance python jobs for beginners, c++ jobs freelancer, weighing scale serial port using, reading data weighing scale java port, excel vba read serial port rs232, weighing scale com port java, weighing scale connected pc serial rs232 port java, weighing machine serial port reading, scale serial port, reading scale serial port, reading data weighing scale serial port, read data scale serial port continuously, data reading weighing scale vb , weighing scale reading

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Santa Maria, Brazil

Ταυτότητα Εργασίας: #17372097

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $216 για αυτή τη δουλειά

schoudhary1553

Hi there, Warm Greetings We came along with your request for Weighing Scale with Serial port RS232. Its weighing reading should be printed according to a template and we reviewed your project description. We'd li Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(154 Αξιολογήσεις)
7.5
XeeChaun

hi. I have 5+ years of experience in hardware interfacing applications. I have already worked a lot with Serial port Weighing Scale and 80mm POS printers. I have done many similar projects. I can show you my work. here Περισσότερα

$200 USD σε 4 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.8
Majkan

Hello, i'm Milan, software engineer and developer with more than 9 years of experience. You can check my reviews/portfolio on my profile page. In one of my previous projects, i developed weight scale listener appl Περισσότερα

$150 USD σε 5 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.2
arityinfoway

Hello Sir, I have gone through your requirements regarding Weighing Scale with Serial port RS232. Its weighing reading should be printed according to a template. we brief and understand your idea and preference fo Περισσότερα

$246 USD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.6
nitintech

Hi I have an experience and expertise in handling weighing machine on serial port and deliver the reqd management solution for the same. if you are looking for quality software then I can give that.

$222 USD σε 8 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.0
mokule

Hi, I'm an experienced programmer. I've done applications for selling using also serial weighing scales (Medesa and others). I would do this job with C# in VS 2015 community. Code would be provided. But crucial th Περισσότερα

$230 USD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.3
dunitech

Hey There !! We have seen the job post of yours and very interested to start work with you as we have delivered out the similar kind of projects and we completely understand the subject of yours and what is requir Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.7
jitendrabaraiya

I can do your job.

$833 USD σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
waseemsaleemg

Surely, I've given expertise. I'm Microsoft Certified Professional, Senior Software Engineer and Microsoft Certified Trainer with over five Years of Experience. Skills: ASP.NET Core (MVC 6), MVC 5, WCF, N-Tier Περισσότερα

$277 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.5
vw7114083vw

I'm a full stack developer on .NET and developed many web based and desktop based applications successfully. Having more than 12 yrs of experience in .net technologies. Please go through the url. [login to view URL] Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
xianghai077

Hello, dear sir. I am expert in .net. I have a lot of experiences in many projects. I will do your projects well. Please contact me. Thanks.

$100 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.8
demirdervishi

[login to view URL] me your requests and I can build a demo version. If you are interested in this version then we continue on. Thank you

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
botdaddy

I would like to work on this project as I have good experience in working with serial ports plus I have implemented Weighbridge at Karachi Port Trust Please let me know, i require a weighing scale aswell . I will d Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
subuhanirahman

Hello, I have read the project description and would like to work with you. I have more than 2 years of working experience on .NET platform. I have completed few similar projects. Please let me know if we can discuss m Περισσότερα

$111 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
extasee

HIGHLY interested with your project. I'm ready to start right now. I'm an individual developer and my completion rate is always 100%. I STRICTLY BITE only WHICH I CAN CHEW. Knock me please

$150 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
0.0
Omarcito1

I develop many project like this... i have 6 years in this business. i am expert in weighing systems.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bhavesh43

Hello I'm happy to say that we have same application already developed and successfully running in company in Ahmedabad (India). we are happy to give the same solution for you. please share communication detail for f Περισσότερα

$35 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0