Κλειστό

webapi and asp.net mvc developer i need urg

39 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $170 για αυτή τη δουλειά

Yknox

Dear. I am [login to view URL] - .NET developer in china. I have enough experience to complete your job. I am very interested in your job. I could help you as well. Relevant Skills and Experience .NET, ASP.NET, C# Programming, Mi Περισσότερα

$206 USD σε 3 μέρες
(288 Αξιολογήσεις)
8.2
mycuretech

Hi, I have developed MVC Based projects with WebApi and Payment gateways : Paypal,[login to view URL] Lets discuss Relevant Skills and Experience MVC WebApi Payment Gateways Proposed Milestones $200 USD - Final

$200 USD σε 2 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
7.5
thetechie13

Hi, How many web api you want to integrate ? Which payment gateway you would like to integrate ? Is the web based backend is frozen ? Relevant Skills and Experience I have 11+ years of experience in ASP.NET with MVC Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
7.0
$222 USD σε 3 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
7.0
$155 USD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
7.1
yassershehab

I need more details about your project so i can give you accurate estimate for time and cost, BTW i am ready to start immediately Relevant Skills and Experience 8 years exp. Proposed Milestones $155 USD - tasks

$155 USD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.8
Gates777

Hello? I am very interesting in your project I have read your description carefully and i can do this in a short time with high quality Please contact me Let discuss more details together Relevant Skills and Experienc Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
6.3
developer0106

Hi, I am experienced .NET full developer having 7.5+ years of experience and very good hands on MVC, C#, Web API, Kendo UI, HTML 5, bootstrap, etc. I can deliver work on time with very good quality. Relevant Skills an Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
6.4
youtekdotcom

Dear Sir, I am 9 years experienced in Microsoft technical stack, I'm working agility, cooperation with trust and quality, Agile and Scrum. Expert in Web API and ASP.Net MVC development. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$60 USD σε 3 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
6.3
designysoft

Hello, I have 12 years of experience in Asp.net C# /VB, MVC, Jquery, Javascript, WebApi, Entity Framework, Azure. Also We are know about payment gate way integration. Relevant Skills and Experience Asp.net C#, .NET MV Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.3
saad2038

Hi, I can help you in asp.net MVC C# project development. I'm having over 6 years of experience in development and done lots of projects. Please share more details so that we can start work on it. Please contact me for Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.2
feninsoftech

This position is to work on an ASP.NET MVC application. It has Web API application and needs to integrate payment gateways like Stripe/Paypal etc. Relevant Skills and Experience I have 8 years experience in developmen Περισσότερα

$222 USD σε 10 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.9
ruchiakhani

"Expert in MS Technologies" & “Standing here with 5.0 rating”. “We have 10+ years of experience in ASP.NET (Web Forms and MVC), C#, and VB .net. Some projects were developed for the web and mobile devices, via W Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.5
mrkrunaldoshi

We can provide you with the payment gateway and Webapi solutions. The Quote is for 5 days only Relevant Skills and Experience I am Krunal, having 12+ years of exp. having completed majority of projects with MS technol Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.3
xiqian88

Hello sir I read your project description carefully. I have good experience in these fields .NET, ASP.NET, C# Programming,MsSql I want to discuss more with you Relevant Skills and Experience .NET, ASP.NET, C# Programm Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.2
vw6790814vw

I have more than 14 years experience in C#, MVC, ASP.NET, VB.NET, VB6, VBA, Webservice,SQL Server, MySQL, AJAX, Telerik Kendo UI and Jquery. I can complete project very efficient and standard. Relevant Skills and Expe Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.2
more123456

I have more than 10 years of experience in .NET Development. I am good in both Web API and PG integrations. I have done more than 200 projects for various clients. Check Portfolio for some of the work Relevant Skills Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.8
wasifmuneer

Hello, Please give me chance to discuss the project details, as I am MS full stack developer having expertise in developing web,desktop and mobile applications using MS stack Relevant Skills and Experience ASP.NET MV Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.5
kanika6665

Hi londonexpert2017, I find myself eligible for this job since I am having 7 years of extensive experience Relevant Skills and Experience: I am Good at .NET, ASP.NET, C# Programming, Microsoft SQL Server, MVC Proposed Περισσότερα

$155 USD σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.4
unikinfoways

Hello Sir, I have read your requirement and we will happy to allocate our best experienced developer to web api and asp.net mvc developer i need. Relevant Skills and Experience We have team of experienced developer i Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.0