Ολοκληρωμένο

SMTP Piping Windows Service

Looking for someone to create a windows service that allows an email message to be piped into a text file.

- Email message would arrive and be parsed into a text file saved into a folder.

- Must be able to configure windows service from system tray

Ικανότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#

Περισσότερα: windows 2003 smtp setup exchange, smtp configure bulk email, setup windows 2003 smtp, c# programming, .net, windows 2003 smtp pop3 setup, using windows virtual smtp server, windows 2003 smtp server configuration, windows 2003 smtp server thousands emails, code service windows, configure windows 2003 smtp server, include openvpn service windows 2003, service windows ntlm putty, setup windows 2003 smtp server, start network service windows, openvpn service windows 2003, windows virtual smtp server, putty service windows, windows 2003 smtp pop3 configure exchange, windows server smtp server

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 99 αξιολογήσεις ) Blind Bay, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #11807807

Ανατέθηκε στον:

shiva1888

Hi I have been in this industry for 5 years and such jobs are my daily practice.I can assure you that if you work with me once, you will always work with me for these kind of projects.

$30 CAD σε 2 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.6

15 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $258 για αυτή τη δουλειά

ByteAnt

Hello, we can do it. Is 30 CAD your maximum budget for this task? About our company: Our main specialty is .NET technology stack and everything that is possible to develop using it. We have very solid experience a Περισσότερα

$30 CAD σε 1 μέρα
(59 Αξιολογήσεις)
7.9
SJMDEVELOPER

Hello, We are decade old company mainly deals in web design and development. We have an expertise team of Windows Application developers having an experience of more then 8+ year in there relevant technologies. Περισσότερα

$23 CAD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.6
dvfabia

Hi, I am interested in your project. Right now I like to ask additional details of your requirements. Thanks, Daniel Fabia

$35 CAD σε 3 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
5.3
itsEMinds

Hello!, I've required skills to do this project. I've over 8 years of experience in ASP.NET, C#, SQL and a MCPD certified. You can see my Microsoft certifications here: URL: [login to view URL] Περισσότερα

$55 CAD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.8
hmezaA

Hi, I'm an expert because of my experience since 1982 as a programmer, I can send my resume by Freelancer chat, please contact me for details.

$70 CAD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
4.3
jiosoftware

A proposal has not yet been provided

$30 CAD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
$25 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Lucasplz

I will do the task for twenty dollars. I will have it done within three days. I will need you to answer a single question on the software but that's all.

$25 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techwizards3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c Περισσότερα

$23 CAD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 CAD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sreedevihari

Have 12 years of experience in analysing, developing and coding the applications in C#. I have worked on these tasks as a senior software engineer in a reputed organisation.

$155 CAD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sid0

Hi sir, we are really interested in ur project... please chat with us regarding your project detail.... we will wait for ur reply please have a look at below url [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
1.4
AImobile

Dear sir I have many experience in Windows Service. I had been built one similar to it. Hope work with you. Thanks.

$3157 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 CAD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$166 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maisotech

Hello sir, I understand that you are looking for a Website. I'll be happy to work on this project. I have few questions, please come on chat for further discussion. I worked for 7 years with a big IT company and no Περισσότερα

$20 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0