Ολοκληρωμένο

Small C# example project to log into a website and show a list of albums

I use [login to view URL] which has an API. I'd like to learn C#, and what I would like is a very small GUI application written in C# that validates against the API (I have an API_KEY) and then gives me a tree view of all the albums in my account. Seemingly very simple. But it is vexing me. The API is here at [login to view URL] . I need an easily understood, C# application, for Windows, which demonstrates how to do this. I need it to be able to compile using VS2017.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#

Περισσότερα: programming project ideas, list of programming projects, programming projects python, advanced programming projects, python projects list for beginners, programming projects java, karan projects, martyr2’s mega project list pdf, script log website, adult website list, example project forms quotation, project objectives website reservation rental, implement project design website, infragistics example project, example sign log, example project report online examination system, python example project, project log sheet, project company website can changes, website project log time spent

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Edmonds, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17574906

Ανατέθηκε στον:

Resolver25

Greetings! I am a skilled computer system professional and very good at the technological tasks especially one you are looking up for the demonstration. I will be creating a basic demonstration application with t Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.8

22 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $58 για αυτή τη δουλειά

vano101

Hello I have over 8 years of experience with C# and Microsoft .NET Framework. Also, I have experience with working with similar APIs

$26 USD σε 2 μέρες
(547 Αξιολογήσεις)
6.9
$50 USD σε 2 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.0
sheikDev

Hello, Hope you doing good!! I have expertise to complete this kind of work. You can view my profile and have done many jobs(worked with many APIs) like this. Please share API credentials. I had a look on api Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(56 Αξιολογήσεις)
5.6
erShashi

​​​​Hi, I understood your high level requirement. I am interested to work on this project. I am ex-Microsoft employee and have 8+years experience in software development and customization using​​wide range of Micro Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(29 Αξιολογήσεις)
5.1
gangabass

I can provide you simple C# program that will get list of albums from your API and next show you a tree view. I can start right now and complete it in several hours and all I need is your API_KEY.

$30 USD σε 0 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.2
$55 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
4.9
shinelancer

*** I have checked your description website and website api. I can build this app with C# on VS2017. I have experience writing many software project with VS. I developed many web software with C#. I want to discuss Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.7
mail2vimalarora

Hi, Being experienced in working on several projects developed om c# that interacted with websites and did respective scrapping tasks, also usong API thing fot some sites. Based on it, I can take up the task and compl Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.5
rickygzz85

I am an experienced programmer in VB.NET and C# I offer - Quality. Everything organized, excellent grammar, proper indentation comments on the code. - Availability to work full time on this project, to meet the d Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
gpnr2017

Hello, Hope you are doing well. I have gone through the project requirement and find my self in good position to complete this project. A brief summary of my profile as following. Over 12 years of experience in IT Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.9
rahulrana723

Hi, I have worked on many projects in Asp.Net MVC with database MySQL, Sql Server and MongoDB and have more than 6+ years experience in Asp.Net. Relevant Skills * Asp.Net CORE 1.0, 1.1 and 2.0 * Asp.Net MVC Περισσότερα

$66 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.0
bhuniasantanu

Dear Sir/Madam, With a Bachelor’s degree in Computer Science and hands-on experience using .Net languages,MVC,C#,SQL Server to create and implement software applications, I am confident I will be an asset to your Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tbtsoftwares

I have 12 years of experience with C#, API Please connect with me for more details. i will provide you all the details

$25 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.2
AllakaNarasimha

I have 6 years WPF experience . Also has a good experience in c# language. I have a good work experience with tree view customization

$200 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$66 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
antreeder

Hello, I have looked over the API and it seems fairly straight forward, all the information comes in the form of a JSON response. So you just have to send requests to the address The URL for all API requests: htt Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
1.2
kenagt

Hi, My name is Kenan Begic and I work as ASP.NET MVC developer and MSSQL administrator. Also my hobbies are development mobile apps in native Android in Java and native iOS Swift. For my portfolio please visit my web Περισσότερα

$15 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
heruxie

I can give you full source code compiled with vs 2017 c# using task sync login with api.

$200 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dat20007

My friend is the technical leader of a company. So he can do it very well. If you choose me, we will make it as soon as possible.

$40 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0