Κλειστό

simple captcha solve need

i want to resolve some simple captcha image.

i can resolve captcha using captcha sniper but i want to use

c# code to resolve without captcha sniper assist.

to do this i found [url removed, login to view] can resolve this captcha image but not sure.

if you know or have some c# library to resolve this captcha pls bid me.

i upload captcha image

i think if more than 50% success rate it enough for me.

Ικανότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Image Processing, Αναγνώριση Κειμένου

Περισσότερα: python captcha decoder, captcha solver free, python captcha library, captcha solver github, captcha solver python, python captcha bypass, open source captcha solver, captcha code in python example, need simple captcha, solve simple captcha, simple captcha need, simple captcha cracker, captcha solver need, simple captcha solver wanted, forex simple java program obtain rate, php ocr decoding simple captcha, simple captcha, captcha solve programs, simple captcha php breaker, captcha solve service

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 33 αξιολογήσεις ) danang, Vietnam

Ταυτότητα Εργασίας: #15643733

15 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $142 για αυτή τη δουλειά

mhmhz

can you post sample of the image? Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones $25 USD - .

$25 USD σε 1 μέρα
(104 Αξιολογήσεις)
7.0
Gates777

Hello? I am very interesting in your project I have read your description carefully and i can do this in a short time with high quality I already have done similar this I can show my some demo if you want Please Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(67 Αξιολογήσεις)
6.3
$50 USD σε 1 μέρα
(84 Αξιολογήσεις)
6.1
$55 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
5.3
dinhfreedom

Dear Sir I have experienced in image processing and pattern recognition so I am interested in this project. I can use Aforge or Opencv for your project and I have knowledge about image or audio captchas. I would lik Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.8
williams115

Very Interested in this project! I have solid knowledge and experience in these fields, I am a new freelancer in this site so I have no much reviews. However, if you give me task, I will do my best for delivering goo Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.7
drivert

As per you requirement we have a team that will definitely provide best solution to you. We do fair code with reasonable price and client satisfaction is our Responsibility. Relevant Skills and Experience • C# Develop Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.1
kishoresiet1

Already have application to resolve captcha.

$1333 USD σε 25 μέρες
(1 Κριτική)
0.3
rhtkr2802

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Webtechballoons

Hello Sir, I have read your requirement and understood that you are looking to hire an experienced developer to resolve some simple captcha image. We already used Captcha before and we can easily solve issue whic Περισσότερα

$166 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
1.4
NareshKtech

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
monasaha

What iz my work Relevant Skills and Experience I don't have NY experience

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gopikumarmp

Am already work in captcha site. Am strongly work in captcha. Relevant Skills and Experience Captcha, typing Proposed Milestones $25 USD - Daily 3 hrs minimum

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
webdevelopermsu

Hi, I read to your job description and understand it. I am a skills of this job. I have a experience of ms word, ms excel, google spreadsheet, google doc, captcha entry, data entry, data collection Relevant Skills an Περισσότερα

$34 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0