Κλειστό

scanning application to color scan documents using C# through WIA

12 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $51 για αυτή τη δουλειά

specialist77

Hello, I have a scanning program made in C# to access and use any WIA or TWAIN scanner which driver is installed on the machine. It works even with scanners available in the same LAN network. If you are intereste Περισσότερα

$55 USD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
7.2
kenb080

Hello, I have read your project details carefully and would like to discuss my skills and plans with you. I am an c / c++ expert and have been developing and experimenting with it for 10 years. Great Περισσότερα

$66 USD σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
6.1
DevStar925

How are you? I read your description. I am C++/C#/Java/Python programming Expert. I can finish your project quickly with best quality. I want to discuss more on chat. Thank you for your time.

$40 USD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.1
limillion819

Hi there. Shall we finish this task in some hours? :) I am very interested in your project and get excited. I can instantly help you with your starting project with a successful completion. As a professional c# deve Περισσότερα

$111 USD σε 0 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.7
znawazch

Have been worked on such application.. Need to make it clear. you want to use which component like twin etc...

$45 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.7
dev7fares

Hello my name is Fares, I can get it done perfectly as you want let's chat when you are online, Thanks

$40 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.6
Krazzaq47

Hi Sir I am an experienced .net mvc developer ,i have more then 5 years of experience , I have experience of web api,services and client side technologies .For details inbox me . Regards

$40 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.2
sajeeshchatl

Have development experience in port communication using device. Not yet developed using windows imaging aquisition. Have confidence to do challenging projects like this

$45 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.8
visionsoft354

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned "I can do Περισσότερα

$51 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
krishnaagr89

Hi,I have read your requirements of scanning application to color scan documents using C# through WIA and I’m pretty confident that I will be able to get your work done within the given time your requirements conclude. Περισσότερα

$37 USD σε 11 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lyildiz

Dear All, Upon a skype meeting inorder to fully understand your project requirements, project will be expected to be completed in 1 day. Full source code will be shared. Best Regards,

$45 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
horzeev

Have experience in developing such [login to view URL] end in two days. Good quality of [login to view URL] can help in support.

$35 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0