Κλειστό

Restore ASP.NET MVC Core 1.1.2 Project from published files (Folder publish)

I have accidentally deleted all project files but the most recent version was already published. I am trying to restore the project into visual studio by using DotPeek but not sure how to finalize the process.

Ικανότητες: .NET, ASP.NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Microsoft SQL Server, MVC

Περισσότερα: asp.net core publish to iis, deploy asp.net core 2.0 to iis, dotnet publish profile, dotnet publish environment, msbuild /t:publish, dotnet publish linux, dotnet build vs publish, dotnet publish self contained, aruba asp net mvc, asp net mvc ajax popup, asp net mvc ajax vb, asp net mvc based cms, asp net mvc cms, asp net mvc collapse, asp net mvc project freelance, asp net mvc sample project coolite toolkit extjs, asp net mvc website project, google maps project asp net mvc, software requirement asp net mvc project, datatables project asp net mvc

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 5 αξιολογήσεις ) Istanbul, Turkey

Ταυτότητα Εργασίας: #17932930

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $39 για αυτή τη δουλειά

schoudhary1553

This is Vibrant Webtech and I was glad to see that you're looking for help for project Restore ASP.NET MVC Core 1.1.2 Project from published files (Folder publish). I've delivered more than 400 + projects in the last Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.8
roshanasim

I am having 4.5+ years of experience in ASP.Net/C# technology development. I have provided many enterprise level solutions like ERP, CRM, HRMS , Payroll, POS, Online flight booking engine, HRMS, Ecommerce , Online Ch Περισσότερα

$29 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
4.2
gptanjali98

Hello, Yes i will help you Restore ASP.NET MVC Core 1.1.2 We have strong knowledge of C# , ASP.NET , MVC , WebApi , Angularjs, WPF , HTML5, CSS, Javascript , Jquery , SQL SERVER . Professional Certification: Micr Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
4.2
ashishcompwiz

I read your project descriptions carefully, I am very interested in your job. Hi, I have found your project description very interesting and therefore, am very eager to work in it. I do possess enough Περισσότερα

$29 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.9
Nandanisharma

hello I am Nandani Sharma. I have 5 years of experience in asp.net Development. I can do this task in your budget. discuss more in chat.

$35 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.7
$30 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.8
amitbanerjee2812

Dear Hiring Manager, I read your job description and I am confident that I can exceed your expectations. I am a professional programmer on PHP+MySQL+WordPress. Here is few recent work for website development : Περισσότερα

$94 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.0
dev7fares

Hello my name is Fares, I can get it done perfectly as you want let's chat when you are online, Thanks

$30 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.5
freelancernewtec

Hello, I would like to take this assignment. I am having 14 years of experience on web development, deployment and project management. Below are my core technical skills •ASP.Net /HTML/CSS/JavaScript/JQuery •C# Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.8
HadiDar786

Hi, I have read your project description this will be done in your required time spam with 100% Satisfaction. Kindly message me so we can discuss in detail over chat......

$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.3
jignesh06

Hello sir I have 5 years of experience for NopCommerce,asp.net mvc with angularjs,Angular [login to view URL] you hire me, I will devote my full time and good result while I am working with [login to view URL] forward to working with you im Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
softgoway

Hello, Hope you are doing well. I have over 8+ Exp with Programming Tools - Core C#, C#.NET , Classic ASP , ASP.NET C#, ASP.NET MVC 1.0 , 2.0 , 3.0 , 4.0 5.0 ,6.0 , ASP.NET Core 1.0 , 1.1 ,.2 Design Tools - HTML , HTML Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pateltushar5560

hello sir/madam i am .net expert you can share your custom problem and accept my bid to solve any problem that you have, so hire me to solve your problem with my unique experienced skill

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0