Ολοκληρωμένο

Reading image matrices in HDF4 into OpenCV/EMGU and detecting basic structures

The task is to read 2D matrices of UINT8 numbers in HDF4 into OpenCV using code in C# (EMGU [login to view URL]) and do basic segmentation of images using tools in EMGU. The front end should be a Visual Studio (VS2015 is preferred) solution of Windows Console application using C#. Final task is to detect filaments which are are finger-like structures in satellite images. Some sample images and a larger task as Word file:

[login to view URL]!AvbCFsQrBn0Sgm-_mnKuBqw_5xAF

Ικανότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: emgu cv mat to image, emgu cv mat to byte array, emgu cv image to bitmap, emgu cv documentation, opencv c# tutorial pdf, image<bgr, byte>, emgu mat, emgu show image, open reading image file, battleships basic code console application, image pattern matching source code visual basic, image processing fpga opencv, jpeg image word file, retrieve image mysql database display using visual basic, error reading image dbpix, reading url parameters passed windows form application, basic hpgl plotter driver windows, image adaptive brightness opencv, image loaded java opencv, image processing projects opencv

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 5 αξιολογήσεις ) San Diego, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17919484

Ανατέθηκε στον:

mikhako

The code to read HDF4 files into C# and making it accessible for EMGU is ready and running. Please accept my bid to let me shape this code after your requirements.

$250 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.8

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $633 για αυτή τη δουλειά

Yknox

Dear employer. I am Gang Lee, developer . I've just read your job posting and I'm very interested. I have checked your url and document . I'm a certificated freelancer with almost 1100 good reviews from clients. Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(880 Αξιολογήσεις)
9.2
ITPyramid85

hello,how are you. i read your bid carefully. i am C#, EmgCV/OpenCV expert and have full experience for 7 years. C#, EmgCV/OpenCV is my top skill and i can build your project by using C#, EmgCV/OpenCV. I can provide Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.3
dinhfreedom

Dear sir. Your project attracted my attention at first glance, because I've extensive experience in OpenCV & EMGU CV Programming. I'm really confident about your project, and very eager to join your project. If we h Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.9
adeelpirzada

hi, I have done image matching,face detection as well as face recognition using opensurf and EMGUCV. Let me know how what percentage of accuracy you require?

$777 USD σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.9
BestPartner4You

Hi,dear. I understand your proposals and I am very interested in this job - 'Reading image matrices in HDF4 into OpenCV/EMGU and detecting basic structures'. I am senior software developer and I am able to perform this Περισσότερα

$555 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.2
luiswilliam

Hello, I read your project description posted. I am a OpenCV expert and have plenty of experience of it. However, I'd like to discuss more detail with you now. I am free to work now. Kindly send me a chat.,.;'. L Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.4
MaryumAkhter1

I am having 4.5+ years of experience in ASP.Net/C# technology development. I have provided many enterprise level solutions like ERP, CRM, HRMS , Payroll, POS, Online flight booking engine, HRMS, Ecommerce , Online Ch Περισσότερα

$465 USD σε 8 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.2
$1666 USD σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.5
superbpartner

Hi,dear. I understand your proposals and I am very interested in this job - 'Reading image matrices in HDF4 into OpenCV/EMGU and detecting basic structures'. I am senior software developer and I am able to perform this Περισσότερα

$500 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.0
naishodayo

Hi,dear. I've just checked all requirements of your project 'Reading image matrices in HDF4 into OpenCV/EMGU and detecting basic structures'. I'm a senior software developer and I'm able to fulfill your project require Περισσότερα

$555 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.7
shahzain93

Hi, I can work on this project O have good experience in opencv, can we discuss in details? Thanks

$1400 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
3.7
general985

Hello sir. I'm excited about your project, because I've really rich experience in OpenCV & EmguCV Programming. I've developed many projects similar to yours and excellent skills. If you award me, I'll provide wonder Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.4
mingtian815

Hello I am very interested in your task I have rich experience in image processing I am skillful in opencv,emgu, python , java , vs2105 c++ I can help you with good result Thanks

$388 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.2
katinfluencial

Hi There, I have read your description carefully and understand all the requirement and fell comfortable to work with reading image matrices in HDF4 into OpenCV/EMGU and detecting basic structures We have a v Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
saadtariq329

I am a profound developer and am happy say that your project details fall under my expertise. There are few doubts to clear before we start the development process, waiting for your response. I am excited to showcase Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0