Κλειστό

Outlook/Excel VSTO add-in for status reporting from SQL table

Requirements:

The solution cannot be proprietary, I will need access to edit the code myself for minor changes.

I do not need a VBA solution. This must implemented with Outlook/Excel VSTO Add-in w C# or VB.net. I don't know C# or VB.net but I want go that route for ease of installation.

--------------------------

1. Job monitor:

--------------------------

1. Get list of all completed & running jobs(via SQL query/timestamp) between 9:00 PM prev day and till now. Job names are in a text file. Alert when each job completes (end time or a flag) with a Msgbox

2. Every 3 minutes,

- get list of running jobs via SQL query. (flag or start_time not null and end_time is null) fromthe list (text file). SQL is a simple select stmt.

- For each running job

- if status changes from running to completed

- Msgbox <Job Name> completed at timeStamp.

3. When all jobs listed in the text file have completed in the list (prev day 9 PM till today), Msgbox "Batch is completed"

4. If batch is complete sleep till next business day to pick up the job list

5. If SQL connection fails, display an error message and terminate the program.

The jobs list is a text file with one job name in each line.

--------------------------

2. Status Email:

--------------------------

Input: Business Date in an excel file (use this date to query job status for as_of_date)

Output:

Excel - start(SQL), end(SQL), status=Completed/Running/Not started

Email - Status table from above Excel to be copied into email body along with another static Comments table which will have my handwritten comments

Actions when clicking the "Send status" Outlook ribbon button:

1. Update Excel - populate start & end times from SQL query and save Excel file.

2. Open Excel template, copy Excel job start-end time table into Template. Copy the Comments table.

Open to discussion:

3. Performance Alert:

a. Run a SQL query to check for long running jobs. (eg. if now-start_time > 60 mins), then msgbox <Job name>.

b. Run long running DB query ( will provide you the SQL), if any are over 60 minutes, msgbox SQL or put it in a blank email.

Thanks

Ικανότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Microsoft SQL Server, VB.NET, Visual Basic

Περισσότερα: outlook reports, vsto data source, dynamics 365 for operations excel add in, excel data binding, dynamics 365 excel add in, outlook task report, weekly status report template outlook, create report excel spreadsheet, create report php mysql template, create simple excel spreadsheet template macros, codeproject excel vsto add, update sql table excel vb net, pivot table excel vsto, excel vsto pivot table data, create report excel, simple outlook 2007 add names address sql, excel vba check add status, add array sql table, excel vsto insert table, create report template word java

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Santa Clara, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #16598742

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $203 για αυτή τη δουλειά

sergeyzhebka

Hi I have huge experience in Outlook VSTO development - created over 30 add-ins over last 5 years for all desktop versions and Outlook 365. The task should take a couple of days to complete.

$166 USD σε 2 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.3
schoudhary1553

Hi there..... Warm Greetings We came along with your request for Outlook/Excel VSTO add-in for status reporting from SQL table and we reviewed your project description. We'd like to help you with confidence and s Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
7.0
rkatoch

*** Expertise in Microsoft Technologies( ASP.NET,C#, MVC, MSSQL, having 10+ years experience)*** Hello Dear, I have read your requirements [login to view URL], C# Programming, Microsoft SQL Server, VB.NET, Visual Basic. I Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
6.6
XeeChaun

hi. I have 4+ years of experience in C#, SQL and Outlook add-in development. here are a couple of my past projects: ---( https://www.freelancer.com/jobs/project-7695046/ )--- and ---( https://www.freelancer.com/jobs/pr Περισσότερα

$250 USD σε 8 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
6.5
Andrews15

Hello, I'd like to work on your project and help you accomplish what you need, using my substantial extensive experiences with C# and .NET (as well as many many more), designing VSTO add-ins for office applications. Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.0
TanzeelAhmed

I REVIEWED YOUR PROJECT DETAILS & WOULD LIKE TO OFFER YOU MY SERVICE OF DOING FIRST TASK FOR FREE. Introduction I am Senior Software Engineer, having 7+ years experience with team of additional 4 experienced develope Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.7
solucionesnet

Hi, in the past I worked building outlook, excel and word addins connected to sql server database. check my portfolio I have 2 or 3 addins samples, I have some questions about your project contact me in chat. I deliv Περισσότερα

$225 USD σε 5 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.5
abhinovpankaj

Hello, I have been working as freelancer since last ~ 5 years,prior to this was working with a MNC as an Sr. Software Professional. Below are some key areas of my skills: -- VBA and Excel,Word,Office Applicat Περισσότερα

$204 USD σε 5 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.4
$155 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.1
$144 USD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.7
pathos821vw

Hello, As for Office development and SQL database, you may fully trust my skill and experience. And I am very interested in doing this job for you. You will certainly get just what you want. I will be happy to be Περισσότερα

$122 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.6
$100 USD σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.0
jfescobar

A proposal has not yet been provided

$111 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Kavita2604

Thank you to read. If you give my a chance to give my best for your work i will full try to complete your work with best quality in given time limit.

$222 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ceylinkayhan

A proposal has not yet been provided

$166 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shyamsshah

Greetings,I am shyam sundar shah from Nepal. I have more than 5 years of experience in Outlook addin development. I have already developed more than 100 Of Outlook addin in upwork. I am not active here . I have experie Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
3.1