Κλειστό

C# .net webapi -- 2

Faire un website C# .net en webapi avec 2 webservices qui acceptent des paramètres et retournent du json :

- /api/authenticate ( pas besoin d’authentification ). Paramètres du ws « email » et « password ». Retourne « true » ou « false »

- /api/confidentials ( authentifié ). Paramètre « email ». Retourne le « true » ou « false ».

Pour le service /api/confidentials implémenter le même mode d’authentification que AWS dont la doc est ici : [login to view URL]

NOTES :

1/ Pas besoin de faire un projet avec des accès en base de données, des données mockées suffisent

2/ Il n’y a pas de solution idéale

Ικανότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#

Περισσότερα: angularjs c# net, aspnet c#net sql server javascript,, asterisk + c#net, how to create web api in asp.net c#, asp.net web api tutorial for beginners, web api tutorial, web api in mvc, web api example, asp.net web api, web api c#, web api vs web api 2, bootstrap form c#/net, c net developer michigan, c net developer, c net freelancer in bangalore, c net web forms, c# net developer michigan, c# net developer, c# net freelancer in bangalore, c# net web forms

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Paris, France

Ταυτότητα Εργασίας: #17897859

20 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $190 για αυτή τη δουλειά

TSCreators

hi there , i am working on .net development from last 4 year . i can able to develop your api . waiting for discussion regards tscreators

$250 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.6
Eliteprog

Hi, I have translated your requirements and am available to provide you economical services for web development, I have read and understood all of project details. I am expert in software development and completed Περισσότερα

$122 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.6
uzzairkhan

hi there let me know the errors i will fix it not a big deal for me hit me a reply im expert in api development

$222 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.4
gptanjali98

Hi Mate, I am C#, .Net expert and have full experience for 7 years. C#, .Net is my top skill and my interested skill. I can provide most quality and high fast. Me and my team is expert in the Web development and Περισσότερα

$250 USD σε 4 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.2
deepthi2889

Hi, I am a Full stack developer in Microsoft technologies.  My area of expertise is web application development (asp.Net web forms, MVC, classic ASP), web services (SOAP & RESTFul), MySql & Sql Server as back end (th Περισσότερα

$250 USD σε 15 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.2
sandeepatkot

Hello I have good experience in web service and Web Api 2.0 with C# and [login to view URL] can discuss it further in chat if you interested Thanks for your time

$155 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.5
ashishcompwiz

I read your project descriptions carefully, I am very interested in your job. Hi, I have found your project description very interesting and therefore, am very eager to work in it. I do possess enough Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.9
ranjitchoudhary

I have good experience with Web API and Web services [login to view URL] for more details. Will deliver good quality of code.

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
sajeeshchatl

Hav с Json rest api сервисное программирование, сериализация, десериализация и т. Д. Спасибо. ………...

$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.0
dbruni

I do this kind of job on a daily basis both for large and small clients. It will be a pleasure to implement what you're asking with the best quality standards. Do you prefer .net core or fw 4.7?

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alwaranuragag

Bonjour Monsieur, Nous travaillons avec les dernières technologies. Nous avons plus de 5 ans d'expérience. nous pouvons faire votre travail en un minimum de temps avec le prix minimum et des designs efficaces J'espèr Περισσότερα

$277 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sbbhavsar21

I had enough experience in working with AWS, also aware about how authorization of AWS works. I think using Secret Key and Access Key will be best solution in this case, we can also pass a temporary token (Refresh Περισσότερα

$277 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
digotec26

Fiz este trabalho em minha ultima empresa

$155 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rigelpune

Hi there, Thanks for sharing the job description. I understood that you're looking for someone having a superb .NET skills. We've 12+ years of experience using .NET and can certainly help you in creating any kind of Περισσότερα

$266 USD σε 12 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nikspatgiri

Hi Sir/Madam, we have a professional experience IT Industry For last 10 years. Moving forward,i have read your requirement and me Ready to work with your company with full of dedication. I’m very excited to assist Περισσότερα

$244 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
christianstephan

Je suis un ingenieur en logiciel, avec un bon bagagge en developement DotNet et Web Services. Maintenant je travail en allemagne. Cette tache peut etre accompli en quelques heures.

$133 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
febsustain

Hi! My name is Mohd. And I am an expert Desiner & Developer. I have experience dealing with all php frameworks such as Yii, Laravel, CakePHP, Zend and codeigniter. Understanding of building maintainable, test-drive Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mrjoshiomtech

I have 8+ years of Experience in Web, Windows, Windows Phone and Dynamics AX. Technology with VB.NET, C#, ASP.Net, WPF, HTML5, Java Script, CSS, Bootstrap, Visual Basic 6.0 ,Macro VBA, SQL, access, Excel, SSRS, SSIS, C Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0