Σε Εξέλιξη

Money Transfer MVC 4 Application

Ανατέθηκε στον:

arivazhagun

I am Arivazhagan from India(chennai) working as a web developer since 2012 I have 5+ years experience in c# .net MVC, SQL angularjs. Domain b2b airline, bus, hotel booking portal, mobile recharge, DMR - domestic Περισσότερα

£150 GBP σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.4

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £193 για αυτή τη δουλειά

sherifamgadnabih

Good day i am a expert in .net stack i am a lead developer i have more than 9 years working using all .net technologies Relevant Skills and Experience .NET , MVC , MSSQL , ENTITYFRAMEWORK, C# Proposed Milestones £200 Περισσότερα

£200 GBP σε 3 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
6.7
mukapu

Have extensive .Net, MVC and related tech stack experience. Relevant Skills and Experience Have worked in MVC, Entity Framework, NHib in various projects. Proposed Milestones £50 GBP - Initiation £100 GBP - Phase I c Περισσότερα

£277 GBP σε 6 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.1
xiqian88

How are you I read your proposal carefully I have good experience in C#, ASP.NET I am sure i can satisfy you in time Relevant Skills and Experience .NET, ASP.NET, C# Programming, Microsoft SQL Server, MVC Proposed Mi Περισσότερα

£200 GBP σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.3
more123456

I have more than 10 years of experience in .NET Development. I have experience in ASP.NET, MVC and MySQL. have developed more than 200 applications for my clients. Check Portfolio for the past work Relevant Skills and Περισσότερα

£150 GBP σε 7 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.3
Artopix

We artopix a small venture for design and Development. We can server you the Best. Please go through our portfolio.......... [login to view URL] Relevant Skills and Exper Περισσότερα

£176 GBP σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.6
toseef3

Dear Sir I have read your job post I'm interested in doing this project as we have all the required skills and expertise needed for this work. Kindly open chat to discuss and get started. Relevant Skills and Experie Περισσότερα

£210 GBP σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.8
paramaountinfo

I am working with IT developing Web / Windows applications (Client/Server) using .Net Framework, C#, ASP.NET, M V C, Entity Framework, AJAX, , JavaScript,Angular and SQL Server. Relevant Skills and Experience I have 4 Περισσότερα

£222 GBP σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.4
arstegsolutions

Hello I am writing to you on the behalf of ARSTEG Solutions that we have developed many Web and Desktop enterprise apps. I would also like to mention that I have a team of experts working over here. Relevant Skills an Περισσότερα

£250 GBP σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.2
deepramgita

I'm Sr. Software Developer having 5+ years experience in web development using .Net Technologies. Relevant Skills and Experience Asp.net webform, MVC, C#, Entity Framework, Angular Js, Umbraco CMS, SQL Server, Jquery, Περισσότερα

£222 GBP σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
tejdesai

I am Microsoft Certified Solution Developer with expertise in developing and testing application, Expertise in designing Software Architect, Thorough understanding of data structures and algorithms. Relevant Skills an Περισσότερα

£222 GBP σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
1.3
jack2385

A proposal has not yet been provided

£222 GBP σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kamalsurani

A proposal has not yet been provided

£264 GBP σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Softwcreative

I am interested in the ASP project and my skills are adequate for the project. The project will delivered swiftly. Thank you.

£150 GBP σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
inovatiqinfotech

yes sure,we have great experience with ASP.NET,MVC,C#,MICROSOFT SQL SERVER,ANGULR JS. we have more then 5 year experience in this technology.

£33 GBP σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Umairmalik302

i have experience in payment gateway and these type of application. so ur application will be very secure because each call will be verified and no data we will send in query string.... we will use api format

£133 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0