Κλειστό

Looking for aspnet boiler plate developer with devexpress/devextreme experience

Development should be done using aspnet boiler plate and devexpress/devextreme

Business logic is basically upload CSV file. Create a background task to process the CSV file and generate an excel file based on that csv file.

Eventually integrate it with aspnetzero and make it subscription based application.

Ικανότητες: .NET, ASP.NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Microsoft SQL Server

Περισσότερα: looking aspnet developer philippines, pakistani web developer google map experience, looking term affiliate software developer, devexpress asp.net bootstrap, devexpress asp.net core, dev express asp net, c# programming jobs from home, devexpress bootstrap asp.net core, freelance c# projects, devexpress asp net core bootstrap demos, asp net mvc controls, css, bootstrap, javascript, mvc, jquery, linq, aspnet vbnet web developer cubes karachi pakistan, looking aspnet programmar dhaka, looking freelance winforms wpf developer

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 24 αξιολογήσεις ) Chicago, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17623382

19 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $687 για αυτή τη δουλειά

WebInfoSolutions

Respected Sir/Madam, Please check my asp.net work here: [login to view URL] Yours Sincerely, Pankaj Garg UserName: WebInfoSolutions Profile Page: [login to view URL] Περισσότερα

$1666 USD σε 20 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
7.2
sherifamgadnabih

i am a lead .NET software engineer and responsible for creating a web and desktop applications using different languages and technologies if u r interested just send me a message thank you and good luck

$400 USD σε 5 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
6.9
feninsoftech

Hi, I have 10 years experience in C#, ASP.NET/ MVC with bootstrap, Jquery/Ajax and for services using WCF/Rest WCF/Rest Web API and SQL Server for the back-end. Involve in designing databases, Indexing Strategie Περισσότερα

$666 USD σε 25 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.5
khp31

Hi, How you doing.. Sr. Software Professional having 9.0+ years experience. ***************************************************** Technology : Web Application Windows/Desktop Application ********************* Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.5
DavidLindon

I've got a lot of experience with C# working with Excel files so look forward to working on this with you.

$488 USD σε 5 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.0
williams115

-Professional C# Programming, Microsoft SQL Server expert ! Best Result in Time!------------------------------ Hello sir. I've really rich experience for your project, so your project is very interesting to me. I'm Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.5
AzzkaNoor

I am confident that I can implement this project as I have read all the details. There are some questions to ask to the clarify some doubts, so please message me. Eager to present my portfolio over the chat. Please Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.1
$250 USD σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.2
$250 USD σε 12 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.5
Shuchi144

Hi Mate, Me and my team is expert in the aspnet boiler plate devexpress and deliver the number of projects and handle very tight projects and make possible with the number of best features. We are highly skilled Περισσότερα

$666 USD σε 12 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.9
sunnysmile911

[login to view URL] I'm a highly skilled developer with a significant experience in ASP.NET development. Would you like check the following websites that I have developed using ASP.NET? [login to view URL] If you hir Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.3
swamyvaditya

Dear Sir, I'm really interested in taking up this project and complete it within your budget. I assure you that the final product will meet all your requirements and be with excellent quality. Given an opportunity, Περισσότερα

$833 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.5
unikinfoways1

I have read your requirement and understood that you like to hire expertise developer having experience aspnet boiler plate developer with devexpress/devextreme experience. I’m pleased to inform you that we have 6+ Περισσότερα

$650 USD σε 15 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.3
naishodayo

Hi,we're all senior software developers,we've just checked your project requirements,we're able to perform your project and you'll be interesting with us,please come in contact with us to discuss for more project detai Περισσότερα

$555 USD σε 4 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.9
$666 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Sekoucox

Hi,sir. I am super interested in your project - 'Looking for aspnet boiler plate developer with devexpress/devextreme experience' :) I believe that my 12+ years of experience in development makes me highly qualified fo Περισσότερα

$555 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
punitlakra

IT Offshore software application development company, Experts from India & United States accepting ambit of Skills accessible in our In-house staff: Dedicated:Android Developer,IOS Developer,Laravel Developer,Wordpress Περισσότερα

$1666 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sreekantha86

I can do the project with asp.net boiler plate project template in mvc, Ms SQL server as database, and devexpress/syncfusion as third party tool. I have syncfusion community license. Relevant Skills and Experience I h Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
3.0
edge22202

Full stack .Net Developer with 20+ years experience. Also have several years experience using DevExpress controls.

$833 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0