Ολοκληρωμένο

Implement password expiration in ASP.NET Identity

For a web application using ASP.NET Identity, I need to implement password expiration and password history check. BEFORE YOU BID, PLEASE READ BELOW, and make sure that you understand the 2 subtasks.

First task: Override [login to view URL] to check if the password is expired (add new SignInStatus : PasswordExpired). LastPasswordChangeDate could/should be maintained in the AspNetUsers table.

Second task: keep a history of password hashes for a given user, so the new password doesn't match the 5 last passwords. I suggest to override [login to view URL], but i am not sure this is the best option.

You will demonstrate this extension based on the default ASP.NET C# Web Application (Individual User Accounts) in Visual Studio 2015. NOTE: must be WebForms, not MVC.

A few hints are mentioned on ASP.NET Identity github page:

[login to view URL]

Ικανότητες: .NET, ASP.NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Microsoft SQL Server

Περισσότερα: asp net membership password expiration, asp.net identity force password change, asp net core identity password history, asp.net identity password history, asp.net identity 2 password expiration, asp net identity custom password validation, asp net identity password requirements, asp.net core identity password expiration, customizing asp net identity mvc5, password scheme asp net, password retrieval asp net, implement scrap sending asp net, implement salesforce integration asp net, implement paypal checkout asp net, implement google talk asp net, implement google map asp net, implement google calander asp net application, implement flash webcam asp net, implement directpay integration asp net, implement digital signage asp net

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 16 αξιολογήσεις ) Broenderslev, Denmark

Ταυτότητα Εργασίας: #16451890

Ανατέθηκε στον:

                          SiarheiTk
                        's Profile Picture"                          >
                        </a>
                      </figure>
                    </div>
                    <div class=
SiarheiTk

Seems to be easy task. Password expiration is a quite common thing to do. Please contact me if you're interested in.

€100 EUR σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
5.7

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €159 για αυτή τη δουλειά

rkatoch

*** Expertise in Microsoft Technologies( ASP.NET,C#, MVC, MSSQL, having 10+ years experience)*** Hello Dear, I have read your requirements for .NET, ASP.NET, C# Programming, Microsoft SQL Server I have 10 year Περισσότερα

€233 EUR σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.8
deepindersingh

Hello, I have 10+ years of web development experience in ASP.NET MVC, ASP.NET Core, Angular JS ASP.NET Web forms(C#), Classic ASP, SQL Server, HTML5, CSS, jQuery, javascript, JSON and XML.I have handled similar proj Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.7
mingxiao2008

Dear,Sir Please see my profile. I have experienced in developing ASP.NET for 5 yeas. I will work very hard and best for you. Best Regards

€155 EUR σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
6.3
seefattechnologi

Hey!! I have read your job description and want to discuss something with you. I have 5+ Years experience in analysis and development of client/server, windows and web applications using Microsoft Visual [login to view URL] Περισσότερα

€222 EUR σε 7 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.3
RameshMarand

Hello Mate, Hope you are doing well. We have highly experienced developers with all the skills that you are looking for who can easily work on your project. Have a look at our profile to know about out work qual Περισσότερα

€250 EUR σε 5 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.4
bestit4u

Dear sir, how are you? I am a programmer with good skills I am expert in C#/WPF, C/C++, JAVA programming. I've just read your project descryptioin and i am interested in it I can complete your project in your timeli Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.8
smartstepsco

Hi I'm c# developer with 12 years experience on .net framework and related tools. I'll override those methods and do password expiration checking. please send a message for me to have discussion about details.

€200 EUR σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.8
Zahidtanveer

Hi, I'm .Net Developer Contact me for Quality Work and Available for Immediate Start. After reading your Project Description this looks like a perfect fit for my skill sets. Relevant Skills: Asp.Net,Web forms Περισσότερα

€150 EUR σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.2
€155 EUR σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.3
prevoir1

Hello Sir, I studied your requirement for the log in details option you want to implement where you want last digits/latter are saved in password. and can check last password change date and other things related to Περισσότερα

€166 EUR σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.9
dunitech

Hey There !! We have seen the job post of yours and very interested to start work with you and we completely understand the subject of yours and what is required to tailored out. I am having major 13+ years exp Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.7
RaghavendravDesh

Hi, I have over 6 years of experience in ASP.net applications. 1. We can store the password created timestamp in the ASPNetUsers table to keep track of the changed password which can be checked on every sign-in. 2. Περισσότερα

€188 EUR σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.3
€155 EUR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.9
rkmomin

Hello I have read the project description. We have experience team for development. Please contact me for more discussion Thanks

€50 EUR σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.0
amitkkohad1

A proposal has not yet been provided

€122 EUR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.9
€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0