Κλειστό

hello everyone I need asp.net ,c# , MVC developer for part and full time remotely work ..

58 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹9798 για αυτή τη δουλειά

QLIPL

Hi I am interested to work with you, i am full time freelancer developer. Good hand on experience on .NET , C# , SQL Server. Please try to consider my bid. I am interested in this opportunity. Thank you Περισσότερα

₹8000 INR σε 5 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
6.6
sakhana88

Hello sir, I am highly motivated developer, experienced in C#/ website and software development. I'm pretty sure I can help you with your needs. Can we chat to have more details about your project ? Thank Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.5
aaankur81

Hello Sir, We are master of C#, MVC, Javascript, Jquery, Angular js with the experience of more then 5 years. We have delivered many websites. Here is our experties as a UI experties: Work Skills: MVC, C#, Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.5
Zahidtanveer

Hi, I'm .Net Developer Avaliable for Immediate Start Contact me for Quality Work. Relevant Skills I have: ASP.NET / MVC / Linq / .NET Core / SQL HTML/CSS/Bootstrap, JS/Jquery, Git, TFS Thank you Περισσότερα

₹10000 INR σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.1
swamyvaditya

Hi, Please contact me to discuss the details. I'm a full-stack web developer specializing in C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, LINQ, Web API, WCF, Windows Services, SignalR, Sql Server, Bootstrap, typescript, an Περισσότερα

₹12500 INR σε 5 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.5
jigar38

I have good experience in ASP.NET MVC4, MVC5, C#, AngularJS, SQL Server, Entity framework 6, HTML, CSS, javascript, jquery in my health care and automobile domain based project. I have also worked in responsive UI Περισσότερα

₹1600 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
4.0
xenoivan

Hello. I am a Canadian Coder and just checked your project, glad to say I am done many remove projects like this before. I am 20+years experienced full-stack developer specializing in C#, ASP.NET MVC, EF, LINQ, We Περισσότερα

₹5000 INR σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.7
tbtsoftwares

Hi, I have excellent C# and MVC skills. Please let me know what are the requirements to take it forward.

₹7777 INR σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
₹9722 INR σε 8 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
shailikhatri

I am an experienced Web and Software Developer, and I am very interested in your job post. I have an excellent experience in MVC,.Net Core, ASP.NET, C#, Linq, Entity Framework, MySQL, MSSQL, REST API, JSON, HTML5, A Περισσότερα

₹13888 INR σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
BasharatHussaini

Part time work. having 5 years or more experience in .net

₹10000 INR σε 15 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.7
abaldui

Hi, i have expirience in ASP. NET (WebForms/MVC), MS SQL/MySQL servers. Contact me to discuss. I need a part time work.

₹5000 INR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.9
avinash13jun

Hi I can work on it as part time 4 hrs/ day. I have experience in web development for 3 years. So if have any questions or for discussing the project please message me.

₹5555 INR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.5
bobohany44

I am a junior developer with experience in asp.net core, asp.net, mvc, api integrations, web api, wfc services, Jquery, JavaScript, and other.I have worked on many projects before outside freelancer that gave me a good Περισσότερα

₹4111 INR σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
2.6
₹11111 INR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.3
N1RA

Hi, I am an experienced professional in .NET MVC, ASP.NET, C#, WebAPI, MS SQL Server and other technologies. Please initiate a session for further discussion. Thank you

₹13888 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
rohitbansal1997

Hi i have 4+ year experience in C#,ASP.NET,MVC and Microsoft SQL Server, Windows Desktop .I have worked on many C#,ASP.NET,MVC and Microsoft SQL Server, Windows Desktop project. you can chat with me and lets get star Περισσότερα

₹8888 INR σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
keyurrathod

Hi, I am working on .net since last 8 years. I am working on asp.net , mvc , angular , sql server, windows app, window service, web service and ssis. As project is related to my expertise, i would like to work with yo Περισσότερα

₹5555 INR σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.4
₹16666 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹14444 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0