Κλειστό

Edit C# winform app (No source code)

Edit C# winform app doesn't have a source code

Exe file is attached

The issue is clicking webpage link of [url removed, login to view]

You must prove you can edit the source before I award you so

if you are willing to prove your skill before you get award then

please write "I will show you the edited exe file before you hire me" in your application.

Ικανότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#

Περισσότερα: winforms scintilla, scintillanet dll download, scintillanet, .net syntax highlighting control, wpf syntax highlighting, c# code editor control, using scintilla net, scintillanet syntax highlighting, comic book app open source code, iphone app weather source code, ipad app reader source code, magazine app ipad source code, catalog app ipad source code, recipe app iphone source code, weather app iphone source code

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 13 αξιολογήσεις ) 부산, Korea, Republic of

Ταυτότητα Εργασίας: #14853043

25 freelancers are bidding on average $174 for this job

masterlancer999

Dear sir. I will show you the edited exe file before you hire me. ****************************************************************************************************************************************************** Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
7.0
$155 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.3
sherifamgadnabih

i am a lead .NET software engineer Relevant Skills and Experience i am a lead .NET software engineer and responsible for creating a web and desktop applications using different languages and technologies Proposed Mil Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.5
Gates777

Hello? I am very interesting in your project I have read your description carefully and i can do this in a short time with high quality Please contact me Let discuss more details together on chat Relevant Skills and E Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.2
zhangbaksan

hello. i am a reversing engineer. i can complete your project. pls reply me. thanks for read. and i want to see your exe file. pls let me know exe file link.

$155 USD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.8
smartstepsco

if you send exe file for me I can decompile it and then I can do that changes on it. I will show you the edited exe file before you hire me. Relevant Skills and Experience I'm programmer with 12 years experience on c# Περισσότερα

$244 USD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.3
Mokchhya

I will show you the edited exe file before you hire me Relevant Skills and Experience C# Proposed Milestones $150 USD - I will show you the edited exe file before you hire me

$150 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.0
MoustafaS

Hello I will show you the edited exe file before you hire me You forgot to attach the file. Relevant Skills and Experience i have experience getting code from exe. Proposed Milestones $100 USD - after

$100 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
4.5
drobyshev

Hi. I am an experienced .net developer and I can do you task with C# and .NET. I'm always provide all source codes and lifetime support for all my projects in future. Relevant Skills and Experience C# Proposed M Περισσότερα

$111 USD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.7
Agiletechstudio

A proposal has not yet been provided

$192 USD σε 7 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.3
richardnguyen46

I will show you the edited exe file before you hire me Relevant Skills and Experience I will show you the edited exe file before you hire me Proposed Milestones $250 USD - full I will show you the edited exe file be Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.6
izharuislam

I will show you the edited exe file before you hire me" in your application. Send me exe file Relevant Skills and Experience Need to decompile Proposed Milestones $155 USD - decompile of c# app

$155 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.3
umar037

i will show you source code of exe file before you hire me , that's reallh not tough task.. contact me for best solution thanks

$99 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
KhanMahmud3

I’m dedicated professional Web and Desktop Programmer & Developer and freelancer only. I have been working with challenge and hope to improve future plan with good network every client. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
indiaittech

"I will show you the edited exe file before you hire me" Hello, India it tech is applying here,A Company with 10+ Year experience in providing web solutions. Relevant Skills and Experience We have team of 15+ .net/C# Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.5
MikelK

Hello! Reverse engineering is my hobby for years so it will be a nice deal. You have not posted the attachment so let me see the binary and I will show you what I can before you hire me. Regards, Mike Relevant S Περισσότερα

$127 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.1
kabirkunal

I will update the windows form as required. I can also give u the demo for this as you asked. Send me the exe file since i am not able find it in the description. Relevant Skills and Experience I have the required Περισσότερα

$45 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
talhamughal92

I work on .Net platform since 4 years Relevant Skills and Experience .Net C# desktop applications Bot framework MS SQL Proposed Milestones $155 USD - I will provide you the demo

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
nearfield

I know how do full disassembly code, edit it and recompile it, how works web browsing in .NET applications.

$88 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jucanpo

"I will show you the edited exe file before you hire me" Relevant Skills and Experience Developed application in C# to program Home Theater System Proposed Milestones $277 USD - "I will show you the edited exe file b Περισσότερα

$277 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0