Κλειστό

DLL in C++ or C# for disabling functions in PDF file on Microsoft platform

12 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $206 για αυτή τη δουλειά

AlexFaster

Hi. I can write this program but not for small price. It will be c++ dll, not c#. We can discuss all details in chat. Regards, Alex.

$555 USD σε 20 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.9
itoasis1

Hi. I have review your project description. I have full experiences in C++ Winapi function app Development for preventing file from such actions. I am very interested in your project and also ready to start work imme Περισσότερα

$500 USD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.1
itwonder1

Hello, Dear Employer! I can do this work. Individual and hard working person done your work accurately. Waiting your response. Always I do my best & fast with on time delivery for my all clients. Please tell me w Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.1
lightingdavid

Hello. I have rich experiences in C#, C++, .net. I'm very interest to your project. Contact me please. Thanks.

$155 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.4
techobrie

we are the most experince team in c++ High Quality + Fast Speed = Excellent Result + Business Success, this is my working style.I have gone through your Job post and I can understand your job requirement thoroughly. Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
3.4
vmrraj2020

 I have around 5 year(s) & 8 Month(s) of IT experience in all phases of Software Development including Analysis, Design, Programming, Testing and Implementation.  5.6 years of experience in Microsoft .NET Framewor Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
saraswatharsh63

i am able to do your work send me the project details so that we can proceed further.................................................

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
csmajitha

Hi I can built such desktop application for you 1. will use MicrosoftApplicationBlocks for this 2. You want integration between various Microsoft application to transfer data from one to other 3. Can u tell me plz Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$177 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SarathNayudu

10 years of .NEt experience on time delivery strictly coding standards Rest API development experience

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0