Κλειστό

Desarrollador C# ASP.NET MVC

45 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $12/ώρα για αυτή τη δουλειά

developer0106

Hi, I am experienced ASP.NET MVC , C# , EF, Angular, SQL server, VB.NET, JQuery having 8+ years of experience. I can start right away and can do required modification for you. Let's discuss modification into d Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(118 Αξιολογήσεις)
7.4
itpathsolutions

Hello, I am Microsoft Certified developer with more than 8 years of IT industry experience and worked on different kind of projects from different geography. So I think your search for the best Microsoft developer i Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(30 Αξιολογήσεις)
6.4
leadconcept

Hi there, I was wondering, if you can please share requirements of your .NET website or can you please click on chat button to start discussion about your project? You may ignore the bid amount for now. Look f Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(5 Αξιολογήσεις)
5.7
mkmomy

Dear client, I have more than 8 years of experience in software development and web development using Microsoft technologies. I have expertise in ASP.NET, [login to view URL], WPF, Silverlight, Entity Framework, LINQ, WC Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(41 Αξιολογήσεις)
5.4
Shuchi144

Hello, Yes i am having an Professional Certification: Microsoft Certified Developer and HTML5 CSS3 JavaScript Technical Skills: ASP.NET (2.0, 3.5,4.0 and 4.5) / C# / SQL SERVER (2008,2012,2014) / CSS / AJAX Silverl Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.9
Zahidtanveer

Hi, I'm .Net Developer Contact me for Quality Work. Relevant Skills I have: ASP.NET / MVC / Linq / .NET Core / SQL HTML/CSS/Bootstrap, JS/Jquery, Git, TFS Thank you and I look forward to the opportunity to w Περισσότερα

$13 USD / ώρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.9
$8 USD / ώρα
(23 Αξιολογήσεις)
5.0
wasifmuneer

Hello, Please give me chance to discuss the project details over chat. I am MS full stack developer having expertise in developing web, desktop and mobile applications using MS stack and I am offering my services Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.5
vervelogicin

Hi there, Greetings for the day :) I have gone through with the requirements and would like to have technical discussion with you so that we can make the scope of document work and share it with you. I can not Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.6
daisoftware123

Hi, I have gone through your Requirement and I am sure I can help you in this project. I have much EXPERIENCE in Web Designing, Web Development, E-Commerce Web Development using technology: Asp.net C# Asp.Net MVC Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.7
swamyvaditya

Hello, I'm a full-stack web developer specializing in C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, LINQ, Web API, WCF, Windows Services, SignalR, Sql Server, Bootstrap, typescript, angular 1.x/2 and higher, knockoutjs, jquery Περισσότερα

$9 USD / ώρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.4
JinTaiZhe

Are you looking for a ASP.NET developer? Hello, I have 4 years experience in ASP.NET and have built some websites by using it. [login to view URL] (ASP.NET) I am flexible with working hours to work in Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.9
fredfigueroa

Buenos días Tengo experiencia con .NET, he desarrollado aplicaciones con .NET en mi país, aqui y en Workana. Puedo hacer una demostración remota de las aplicaciones desarrolladas en mi pais. Tengo certificación MCS Περισσότερα

$13 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.3
MichaelSte

Hola Estoy interesado en este proyecto para trabajar por horas. Soy un programador con mas de 6 años de experiencia en la tecnología mencionada por lo que podría desempeñar el trabajo sin problemas. Un saludo

$20 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
$8 USD / ώρα
(1 Κριτική)
1.1
AlejoEspitia

Hola buen tarde! mi nombre es Alejandro Espitia, soy Colombiano, Ingeniero de sistemas y Programador. Tengo amplia experiencia en programación con ASP.NET(MVC) C# y bases en SQLSERVER creando para empresas e individuo Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
segmentsonline

Hi, I can handle this project. I am Microsoft technology specialist and have 10 years of strong experience in desktop, web and mobile application development. I can work for you as time and cost model. please Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
erikrodrigu3z

Actualmente trabajo en proyectos de escritorio y paginas WEB con tecnologías .NET (C#, VB, SQL, ASP)

$12 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mecoluna

me gustaria ser parte de la empresa tengo el tiempo y la disposisicion para realizar las tareas, soy ingeniero en sistemas y computacion. tengo una buena coneccion de internet y me encantaria trabajar para ustedes y te Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
fabiorowds

Trabajo actualmente con Visual Studio 2017, utilizando el lenguaje C #, base de datos DB2 y SQL Server. Tengo disponible 4 horas al día durante la semana y 8 horas en el sabado para el proyecto.

$11 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0