Ολοκληρωμένο

Create C# program create XML file as template and put information from SQL Server to pdf

Ανατέθηκε στον:

                          mdramindz
                        's Profile Picture"                          >
                        </a>
                      </figure>
                    </div>
                    <div class=
mdramindz

Let me do it for you. Which information you want to put into to the pdf. I work on ==================== Asp.net, C#, MVC, Angular JS, SQL server, Entity Framework, Android Have A look at the Samples of My Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.6

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $29 για αυτή τη δουλειά

$25 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
4.8
saytechworld

· have around 6 year of extensive hands on experience of design, developing and deployment n-tier web based applications using .Net platform. · Extensive experience in Web based application development using Mic Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0