Κλειστό

Control a C# deskptop system by a WEB FORM

31 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο R$1649 για αυτή τη δουλειά

Yknox

I'm a Good ASP.NET, C#, MVC, Java, Angular.js, DB, Math, Algorithm expert. I m quite well experienced in these jobs. I want to service for you continously. Relevant Skills and Experience ASP.NET, C#, MVC, Java, Angu Περισσότερα

R$2100 BRL σε 10 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
7.6
ehsankayani

Control exe app from web. Relevant Skills and Experience i have done similar work. Proposed Milestones R$2105 BRL - total Please provide more details. Thank you

R$2105 BRL σε 10 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
7.5
srinichal

Willing to discuss further details as I am an expert in delivering custom projects and softwares to your needs Relevant Skills and Experience Willing to discuss further details as I am an expert in delivering custom p Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.7
TopTower22

hello,how are you. i read your bid carefully. i am C# expert and have full experience for 7 years. C# language is my top skill and my interested skill. I can provide most quality and high fast. if you want to succe Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.0
arityinfoway

I have more than 7+ years of experience in .NET, c#.net, vb.net, asp.net, MVC, VBA, Odoo, sql, mysql, Azure, Entity Framework, Linq, Umbraco, JQuery, Angularjs, CSS, HTML, Kendo UI, RDLC Report. Relevant Skills and Περισσότερα

R$2105 BRL σε 10 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
6.0
youthpassion

Hello! My name is Khurram Shahzad and I am an expert in developing web, mobile and desktop applications. I would love to have the opportunity to discuss your project with you. Relevant Skills and Experience Below are Περισσότερα

R$2000 BRL σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.8
pgcan

Hi Your project sounds interesting. This may involve triggering click event or filling form fields of windows app from web app. Relevant Skills and Experience I have 12 years of experience of developing win-forms, we Περισσότερα

R$1800 BRL σε 5 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.2
bestit4u

Hello sir. I 've read your post and so very interested in your job. I 'm sure I can satisfy you with my ability. I 'm working in part of coding and software developing for over 6 years. I have much experiences in d Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.8
noone2407

Hello I have read your requirement. I have been working on freelancer.com for 4 years. I think we can work together. Thanks. Relevant Skills and Experience C# Proposed Milestones R$1666 BRL - full

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
4.9
jagdishbhatt38

I am having more than 8 years of experience in IT industry.I have worked on .net(c#.net,vb.net,asp,asp.net,mvc) with sql server 2005/2008/2012/2014/2016 and oracle(pl/sql). Relevant Skills and Experience I am having m Περισσότερα

R$2000 BRL σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.9
paramaountinfo

Dear Sir/Madam, I have 4 years of Professional IT developing Web / Windows applications (Client/Server) using .Net Framework, C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, [login to view URL], Entity Framework, IIS, WCF, AJAX, Web Services, CSS, J Περισσότερα

R$2222 BRL σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.4
prasadak82

Hi, Thanks for posting the job that I am very much interested to work. I will bid only if I am 100% confident of the work. I have very much experience in doing similar kind of projects in C#/ASP.NET. I am confide Περισσότερα

R$750 BRL σε 2 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.0
R$1000 BRL σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.4
kamran211

I am bidding because you are looking for a .net developer Relevant Skills and Experience I have a good experience in C# programming language. Have worked on many desktop and web applications. I am readily available to Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.1
charlesmaxlin

Hi I have good experience in developing applications using C# & ASP.Net. Please contact me to discuss the details of the project. Thanks Relevant Skills and Experience C# Proposed Milestones R$1666 BRL - Prototype

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.8
itBoss1227

hello, how are you. i read your bid carefully. i am C# expert and have full experience for 7 years. C# language is my top skill and my interested skill. I can provide most quality and high fast. Relevant Skills and Ex Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.3
souvik2014

Hi sir, I have idea how to do it. but if you interested please come in chat for more discussion.

R$1650 BRL σε 7 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.9
narendragautam

I have expertise in C#.Net Relevant Skills and Experience C#/NET Proposed Milestones R$750 BRL - Placeholder

R$750 BRL σε 15 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.1
R$1666 BRL σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.9
R$751 BRL σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
3.8