Ολοκληρωμένο

Asp.net webforms to MVC

We are searching for a experienced asp.net developer with vb.net knowledge. We have a set of around 250 aspx files, which are created with a conversion tool from an access database. We would like to assess if a combination of the webforms with MVC is possible. (as described here: [login to view URL]). Besided debugging the files we would like to extend the project with certein functionalities:

- admin dashboard (adminlte for example)

- user management/ login

- encryption of database and ssl- encryption

- design modifications

Generic standard texts will not be answered.

[login to view URL]

Ικανότητες: .NET, ASP.NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Microsoft SQL Server, MVC

Περισσότερα: mixing asp.net webforms and asp.net mvc, how to convert aspx application to mvc, convert asp net webforms to mvc4, convert webforms to mvc razor, webforms and mvc side by side, tool to convert asp.net to mvc, adding mvc to webforms project, moving from webforms to mvc, asp net ajax mvc, asp net redirect previous page login page, asp net commerce mvc, freelance projects in asp net with mvc, jobs no agencies asp net developer mvc cape town, asp.net C# MVC Jquery, asp.net c# MVC sql server pl/sql crystal report, (C# OR asp.net OR mvc OR wpf OR wcf OR webapi OR vb.net), asp.net and mvc, Asp.net with MVC, Asp.net, C#, MVC, Asp.net php mvc

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) New Delhi, India

Ταυτότητα Εργασίας: #17963370

Ανατέθηκε στον:

vpr58e3445e03cda

We have gone through the requirements that you have mentioned and we will help you in this. Message us for further discussion. Feel Free to contact us. Thank you!

$10 AUD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
1.1

8 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $23 για αυτή τη δουλειά

omsoftware

Hello, Checked the drive link [login to view URL] and aspx files and yes we can definitely do this project for you. Read and well noted the extended requiremen Περισσότερα

$15 AUD σε 15 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
7.1
parekhvivek

Hi I have read your job description that's perfectly match with my skills and past works as I have good experience with different .NET technologies. Let's connect for further discussion. Thank you.

$25 AUD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.6
sitanmishra

Respected Sir , Warm Greetings , As i have gone through your initial requirements and have understood that you need an excellent developer for design and development of your website application and i am confident Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$14 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
luckyacharya

HELLO SIR, I HAVE GONE THROUGH YOUR REQUIREMENT AND I AM SURE I CAN HELP YOU IN THIS . PLEASE REVERT ME FOR FURTHER DISCUSSION . HERE I HAVE MORE THAN 8 YEARS EXPERIENCE IN .NET, ASP.NET, C# Programming, Micro Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$29 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$15 AUD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0