Ολοκληρωμένο

Add the ability for my code to dispose and reuse a Serial Port/Com Port

********* READ BEFORE BIDDING ********

Hi there

I would like the ability for my program to dispose and then reuse a Serial Port/Com Port. Currently it closes the Serial Port/Com Port with no problems. but if i try to reuse that comport it errors and says its in use.

I have attached my code that uses the comport.

The alteration must be able to still run my existing code without causing any problems and not much changes to the code.

any questions please ask.

Ικανότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Windows Επιφάνεια Εργασίας, WPF

Περισσότερα: splitter serial com port, test serial com port scale indicators, silverlight serial com port, silverlight access serial com port, gui read serial com port java, serial com port silverlight, javascript serial com port, windows perl serial com port listen, free manuel embed code add video script php, php code add calendar form, as400 excel add port, php code add basket, php code add product, php code add field, socialengine code add checkboxes sign, add flash html, add html fireworks design, developing firefox add, add intro outro page video, add glitter picture

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 12 αξιολογήσεις ) Edmoton, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #11889878

Ανατέθηκε στον:

SJMDEVELOPER

Dear Sir, We are decade old company mainly deals in web design and development. We have an expertise team of .Net web developer having an experience of more than 8+ year in there relevant technologies. I came a Περισσότερα

$50 AUD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.6