Κλειστό

Add Forms to a financial software written in VB6 runs on MS SQL Server

19 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹28918 για αυτή τη δουλειά

expertcoder1vw

Hi, I am an VB6 / SQL Server developer and can add the 20 required forms to your project. Let me know in details what needs to be done; Also if possible send the project source code so that I can examine and confi Περισσότερα

₹40000 INR σε 20 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.8
DevStar925

How are you? Like you see in my profile and portfolios, I have rich experience in C/C++, C#, and Python programming. I would like to discuss with you and get more detail requirements. Please give me your details, th Περισσότερα

₹25000 INR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.1
webcayon

Hello, I have 6+ experience in web development . It would be nice if we can discuss so I can show my work if require and discuss about requirement in detail. waiting to hear back from you. Thanks

₹30000 INR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
Grunty

Hey, I can build those 20 forms for you. A more informed bid will be settled when you provide more details about the forms' complexity. Looking forward to your contact, Carlos.

₹40000 INR σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
Bidding5

Dear Hiring Manager, This is [login to view URL] for posting your requirement on Freelancer. My qualification is MCA which from Utkal University, Orissa, India. I am used to working under pressure and I am very keen on Περισσότερα

₹25000 INR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.9
swappitweb

Hi, The Project title Mobile development contains us to enrich our ability to explore more and will provide you the good amount of result. I'm well experienced for mobile apps including Android, Javascript, HTML5,C Περισσότερα

₹20000 INR σε 12 μέρες
(1 Κριτική)
0.7
nlancesl

I have good experience in VB6 with SQL. I can complete this work for you.

₹22222 INR σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
redmapple3

hi dear. i read your description carefully. your idea is interesting for me. please contact me. i want to solve your problem. best regards.

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sachinthakk

15+ Years of Experience in Application Developement in VB6/Sql Accounting Software. Skills: [.NET 2.0/4.0,C#, ASP.NET, VB6] [Desktop/Web Applications/Payment Gateway Integration] [Android App Development] [Web Ser Περισσότερα

₹35555 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ENVERITE

Hi, I am certified VB6 and VB. NET French Développer. Look into my profile for get an idea on my jobs. I just need the src code. And the mockups of the 20 screens you need to add. Regards

₹30000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw7519283vw

Have extensive knowledge of working with vb6,vb.net,c#,ms sql server,web based mysql databases,sql compact editions.

₹44444 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
acharyark

I have 12+ years with multiple technologies including VB6 and would love to help you achieve your goals. Please provide more information about the project. Thanks.

₹13900 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
BasitAbbasi786

I am professional software engineer. I have a lot of experience in doing different projects. If you want to discuss then its my pleasure to work with you. I deliver excellence.

₹27777 INR σε 9 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pnjadhav

Please review my profile I am working with skills that you required for this job for 16 years. I am working with MS Access, Excel, MS SQL, VBA and .Net for a long time. I can definitely help you with this job, to ma Περισσότερα

₹40000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
murthysundara

i have 14+ yrs experience in vb6, sqlserver and crystal reports. i have done customize erp software in vb6

₹38888 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
muhameed1980

Hi I am qualified vb6/vb.net/vba developer with microsoft sql server experience. I am interested in getting this job done for you. For a sample of my work please view the following link which contains a demonstra Περισσότερα

₹13888 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
manoj1608

I have 16+ years of experience in software development. I worked on VB6 for 2-3 years. I am sure I can fulfill your requirements.

₹33333 INR σε 45 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bestwork611

Dear Next employer, Good Wishes! Myself being an experienced Professional MSSQLSERVER and VB6 programmer, will assure you the best delivery of your work as per your requirements and satisfaction. I am confident to Περισσότερα

₹13888 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nssolerp

we are already working on vb projects. In Pakistan we implement many projects of vb. Maybe we complete your work in a week because we already implement Accounts software's. My whats app number is +923474026381 i send Περισσότερα

₹27777 INR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0