Κλειστό

Search program in C and not c++ or anything else!

29 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £105 για αυτή τη δουλειά

Yknox

Hello, I'm Smile Song, developer in China. I'm interesting your project very well I'm a Good Linux, C++, c#, Python, swift, object-c, OpenCV, Math, Java, Algorithm expert. Relevant Skills and Experience I m quite well Περισσότερα

£139 GBP σε 3 μέρες
(409 Αξιολογήσεις)
8.4
kaloyan13

C is my top level skill, and I finish coding fast. Relevant Skills and Experience C, Linux Proposed Milestones £23 GBP - final payment

£23 GBP σε 1 μέρα
(260 Αξιολογήσεις)
6.8
hbxfnzwpf

I am very proficient in c and c++. I have 16 years c++ developing experience now, and have worked for more than 7 years. My work is online game developing, and mainly focus on server side, using c++ under Linux environ Περισσότερα

£120 GBP σε 2 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.7
umg536

please ignore the bid amount we will discuss the price later in the chat after we have discussed the project thoroughly Relevant Skills and Experience: . Proposed Milestones: 180 - . Hi JoeyS9! Please drop a message to Περισσότερα

£180 GBP σε 2 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
6.0
£100 GBP σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
6.1
waleedibrahim92

Hey I am an expert C programmer. Relevant Skills and Experience Please contact me with more details so that I can help you Proposed Milestones £50 GBP - milestone

£50 GBP σε 3 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
4.9
idleswell

I can create a program in C. What will the program be searching? I will revise my bid when you provide full specifications. Relevant Skills and Experience I have 30 years experience programming in C. Proposed M Περισσότερα

£28 GBP σε 3 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
4.9
itwonder1

Hi, I can do this work. Individual and hard working person done your work accurately. Waiting your response. Relevant Skills and Experience C Programming Proposed Milestones £50 GBP - 1

£50 GBP σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.0
whizwigmarvel

Hi. I'm a talented C developer with 10 years, so i can do it. Relevant Skills and Experience - C programming high skill with 10 years Proposed Milestones £80 GBP - For project Let me know details now. Thanks. Donn Περισσότερα

£80 GBP σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.6
xiqian88

Hello how are you today? I am very interesting on your project Relevant Skills and Experience I have good experience with C programming and it's my best skill :) Please message me for detail discussion. Best Regards Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.6
£150 GBP σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.5
£94 GBP σε 2 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.2
£150 GBP σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.9
VladimirLilenko

I am ready to carry out your project in the minimum price and in the shortest possible time and with the highest quality! Соответствующие навыки и опыт C on Borland c++ builder 6 Предлагаемые промежуточные платежи £5 Περισσότερα

£50 GBP σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.5
khanhptktmt

Let me have a chance to work with you Relevant Skills and Experience I can work with c on linux. I have basic knowledge about searching algorithms Proposed Milestones £100 GBP - complete project

£100 GBP σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
VirtualBrainInc

I have briefly read the description on IOS/Android development, and I can deliver as per the requirements however I need us to discuss for more clarity on the details, deadline and budget as well. Relevant Skills and Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.5
tkskdl1980

Hi, Nice to meet you. I am a developer with 10 years of C&C++ programming experience on Linux and Windows. I can do it using C. Please contact me. Thanks. Relevant Skills and Experience C Programming. Proposed Milest Περισσότερα

£230 GBP σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.5
thomp

Hi, I am a C (not C++) developer, I should be able to turn this around for you quickly. Relevant Skills and Experience Nearly a decade's experience with C, embedded and desktop. Proposed Milestones £200 GBP - Complet Περισσότερα

£200 GBP σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.4
seriousdriv

I’m Windows kernel and user mode expert with more than 15 year experience in C/C++/C#. My main domain is C since drivers are pure C modules. Usually kernel lacks convenient API's and often I implement them myself inclu Περισσότερα

£200 GBP σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
£44 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0