Ολοκληρωμένο

Reading Futaba TX switches state via Dragonlink using Arduino

Ανατέθηκε στον:

dheetojava

Hi Eric, thanks for creating the project so fast :) I will bid as per our agreement. Have a nice day :)

$100 USD σε 7 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.1

8 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $109 για αυτή τη δουλειά

MElizabethp

Hello my name is Maria, I would like to work in this project, I’m an engineer with plenty of experience working with Arduino, C Programming, Electronics, Embedded Software, Microcontroller, I have made many Arduino pro Περισσότερα

$180 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.7
$80 USD σε 5 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.0
$111 USD σε 50 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.9
SaulArtemio

I have extensive experience in microcontroller programing and electronic design. I have develop projects with: robotics, image processing, user interfaces, among others. I also have developt various wireless produc Περισσότερα

$88 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.3
arslansaeed96

I will do your arduino related task and i have recently completed this type of project and you will definately like my work because i belief in quality work thanks :)

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MBilalK18

Hi! I have read your requirements. I can complete the task for you 100% as I have already read the states of a 8 channel RC Remote before using arduino. Please contact me and consider your work done.

$60 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lotfibentaleb

Hello, As a highly skilled Mechatronics Engineer, I read your the job description with interest. I am confident that I would be a perfect fit for this position as my experience and abilities precisely match your req Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0