Κλειστό

Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού τοίχου προστασίας (Προαπαιτούμενες γνώσεις: C/C++)

Η διπλωματική εργασία (Μεταπτυχιακού) αφορά τη δημιουργία τοίχους προστασίας (firewall) για λειτουργικό Microsoft Windows 7 ή μεταγενέστερου, ιδανικά χρησιμοποιώντας γλώσσα προγραμματισμού C++.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Microsoft, Δοκιμή Λογισμικού, Visual Basic

Σχετικά με τον Πελάτη:
( 0 αξιολογήσεις ) Greece

Ταυτότητα Εργασίας: #8567802