Ολοκληρωμένο

Program a new cryptocurrency - reposted

Ανατέθηκε στον:

debjithui

i have done many good systems live under my guideline i am expert of php , i have done many good work with many good clients from different countries My key skills are : Skills required: Graphic Design, HTML, PHP, Περισσότερα

$133 CAD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.6

6 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $338 για αυτή τη δουλειά

espsofttech

Hello, I have gone through your project requirement and it is clear to me.I can do this work as per your requirement within the time but still i have some questions about the project please message me so I can ask. Περισσότερα

$888 CAD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.4
onkarkulkarni8

I can give you an erc20 based token created on etherium platform within next couple of hours. Please get in touch to discuss more and start.

$300 CAD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
4.0
$155 CAD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
Webbleu

Hello Dear Client, We have gone through your requirement and would to take this opportunity to work on this project. Can you send a detailed requirement about your project. About us We have been providing Web Desi Περισσότερα

$277 CAD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 CAD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0