Κλειστό

PIC USB CDC Driver for OS-X

I have firmware in C for a MikroElectronika "PIC Clicker" development board using a PIC18F47J53. It includes MikroE's USB library for CDC (USB RS232 emulation). Works fine on Windows, but on a Mac (e.g. OS-X 10.9.5) it registers a /dev/[login to view URL] port but doesn't communicate (hangs on host write to board). On Linux, it creates a /dev/ttyACMXX port and receives data from the host but doesn't transmit. I need to either adjust the firmware, or configure the host, or both, so that it works on the Mac. Linux isn't required, just another data point.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Mac OS, Microcontroller

Περισσότερα: gadmei usb box driver, generic usb microphone driver, usb microphone driver, usb host driver embedded system, study kit usb device driver programming, generic storage device usb device driver download, via usb filter driver windows vista 2008, atmel usb cdc at90, developing usb printer driver embedded systems, pic usb project, visual pic usb, usb filter driver raw data window, pic usb hid, change usb audio driver, cdc virtual usb port driver, usb cdc driver stm32 driver

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Villeneuve d'ascq, France

Ταυτότητα Εργασίας: #18122756

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο $22 για αυτή τη δουλειά

XiaoDongC

Hi. I’m a leader of team is developing electrical devices , embedded software and service programming. We have designed several devices and have a lot of experience with PIC,AVR microcontroller, ARM processors, Rasp Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.0