Ακυρώθηκε

Pay it Back Sam Desktop App with Cocos2dx

Mac, Windows, Linux app built using Cocos2dX. Please see enclosed PDF.

If you have knowledge of how to integrate PayPal and Zelle for auto-payments - let me know and you will win this bid.

You will receive all files ready. This is a simple app.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Mac OS, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: cocos creator load prefab, cocos creator get screen size, cocos creator documentation, cocos creator tutorial pdf, cocos creator javascript, coco creator, cocos creator events, countdown timer desktop app, turn desktop app web app, ajax windows desktop app, security desktop app, secure desktop app, flash php desktop app, using ffmpeg windows desktop app, stock market app best mac professional, desktop app save file web, desktop notice board mac, web templates look desktop app, win service start desktop app, cool desktop app user interfaces

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 24 αξιολογήσεις ) Mountain View, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17973936

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $236 για αυτή τη δουλειά

bianyunzhi95

Nice to meet you. I've read your project description carefully and I can do exactly what you want. I am a heavily experienced C/C++ developer with strong backgrounds in Web APIs. Thanks for your attention. I lo Περισσότερα

$333 USD σε 5 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.4
JosephAngelic

hi, if u linked [login to view URL], u can check with my skill. And i have developed three match style game using cocos2dx. Also when u linked [login to view URL], Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
garethbill

Hi, Thanks for your job posting. I read carefully your job description and I can do it using cocos2dx. My skill is Cocos2dx(multiplatform, CCAction, CCAnimation, etc) If you hire me, you will get the good result. L Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ZiLongZW

Hi. I am very happy to see your project here. For the past years, I have developed many games using cocos2d and I can do your project in high quality and in the given deadline. Please come here for sharing more de Περισσότερα

$300 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
3.7