Ολοκληρωμένο

operating systems project in c language need to run in linux

Ανατέθηκε στον:

kaloyan13

C and Linux are my top level skills. Would like to see the details for your project. Thank you...................

$45 USD σε 1 μέρα
(461 Αξιολογήσεις)
7.3

7 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $32 για αυτή τη δουλειά

utkarshkatiyar19

Hi, I'm an expert in C programming. I'm sure that I can easily do this project for you. We can have a chat about it. Thanks.

$70 USD σε 2 μέρες
(408 Αξιολογήσεις)
7.4
egg

Hello I have read your project details carefully. I understand your meaning. You can give me more details.

$25 USD σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.2
ktli931

I am a professional programmer with 15+ years C/C++. I have many experience in Linux system programming. I can help you. I will finish it ASAP. Please send me the starter code and test cases. I will wait your response. Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
DataSoolutions

hi...hope you doing good. care elaborating what is the problem statement of the project. also by when do you need it completed in terms of hours?

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amuru

I can do

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ewave16

Hi mate, I use Linux as my main OS for the last 3 years, I'm very proficient in C/C++ with projects targeting Linux, feel free to contact me to discuss the details of the project.

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0