Ακυρώθηκε

Face verification using alexnet in Matlab

my solution is One thing we can do is to put two images side by side . and train the network as matched Vs unmatched.

hope can get more 90% accuracy in test . The image database is already has . it contain image that is match and unmatch . Anyone can help me . Or any neural network method that can get 90% accuracy .

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Computer Science, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica

Περισσότερα: face recognition using dct matlab, face recognition using camera matlab, find eigenfaces images face recognition using matlab, face detection using haar features matlab, face detection using haar features matlab code, face recognition using pca matlab code, face detection using matlab code, face recognition using eigenfaces matlab code, face recognition using eigenfaces matlab, project face recognition using matlab, face detection using matlab, face recognition using matlab, assignment neural network matlab solution, project face detection using matlab visual studio, neural network tutorial using nntool matlab

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) KAPAR, Malaysia

Ταυτότητα Εργασίας: #16832557

2 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $296 για αυτή τη δουλειά

MaryumAkhter1

I have worked in python for 2.5 years. I have developed a mental health project expression recognition in python integration with android, natural language processing in python, regular expressions handling, developmen Περισσότερα

$37 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.9
camelserg

Hi, I have done some work in face recognition in the past, with neural networks. There are a couple of very promising new papers that may give the accuracy that you require but no implementation so far. The best one Περισσότερα

$555 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0