Κλειστό

advanced sockets project

asynchronous io with sockets ...

good knowledge of multithreading and async IO ...

knowledge of web sockets is also required.

can do proper communication in english...

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Socket IO

Περισσότερα: dotnetty examples, socket programming in c# chat application, asynchronous socket programming in c#, socket programming in c# example client server, dotnetty documentation, c# socket client example, socket programming in c# windows application, c# socket listener example, advanced voip project, advanced hci project, advanced java project insurance management, advanced php project, advanced chess project java, advanced powerpoint project, flex add advanced datagrid project

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 22 αξιολογήσεις ) meerut, India

Ταυτότητα Εργασίας: #15527970

9 freelancers are bidding on average ₹7925 for this job

₹7777 INR σε 10 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.1
rolandlawrence

i am good in these concepts. pls let me the suitable time to discuss about the project Relevant Skills and Experience c/c++/linux/networking Proposed Milestones ₹7777 INR - i am good in these concepts. pls let me the Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.5
ChewGekKhim

Hi, sir I can help you Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹7777 INR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
₹5555 INR σε 4 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
₹8000 INR σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹12222 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
spa59f75383914a1

As far as I understand you need a socked framework which will allow asynchronous I/O. This is achievable using multthreading and polling on sockets.

₹6666 INR σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0